Zadania edukacyjne ukierunkowane są na uruchomienie nowych bądź wsparcie już działających szkół i punktów szkolnych prowadzonych przez misjonarzy oraz na wspieranie stypendiami zdolnej młodzieży.PROJEKTY EDUKACYJNE 2019

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 77: Stypendium dla dzieci i młodzieży z Ungheni (Mołdawia)

Dzięki wsparciu patronów programu Aniołowie Misji powoli udaje nam się zmieniać jednorazową akcyjność w stałe działania duszpastersko-wychowawcze. Coraz częściej dzieci i młodzież mieszkająca w sąsiedztwie kościoła korzysta z naszej świe­tlicy parafialnej. Po zakończonych wakacjach będzie już na stałe zatrudniony opiekun świetlicy, który poprowadzi regularne zajęcia. Będą to popołudniowe gry i zabawy dla dzieci, zbiórki skautów a także zajęcia wyrównawcze i pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dzieci pozostające pod opieką dziadków i krewnych w rzeczywistości często pozostawione są same sobie, a szkoły nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu nauczania i kontroli nad postępami w nauce.

Dla większego zmotywowania dzieci do nauki, postanowiliśmy, ufundować stypendium dla tych, któ­rzy zdobędą na świadectwie najlepsze oceny. Program zostanie ogłoszony już we wrześniu, aby od samego początku roku szkol­nego zachęcić dzieci do zdobywania lepszych ocen i systematycznej nauki. Osoby, które przekroczą odpowiednią średnią ocen otrzymają nagrodę finansową.

Młodzież pragnąca uczestniczyć w tym projekcie, będzie dodatkowo zobligowana do uczestnictwa w wolontariacie przy parafii, lub w jednej z grup wolontariuszy w mieście.

odpowiedzialny: ks. Krzysztof Płonka, Ungheni, Mołdawia

Projekt AM 78: Klerycki staż misyjny

„Misja Afryka" to nazwa stażu misyjnego kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Biorą w nim udział alumni należący do Koła Misyjnego, udzielający się i zainteresowani tematami misyjnymi, i co najważniejsze - chcący przyj­rzeć się pracy śląskich księży fideidonistów z bliska. Dotychczasowe staże odbywały się w zambijskich parafiach, zarządzanych przez śląskich misjonarzy archidiecezji katowickiej. Nadto są orga­nizowane inne wyjazdy kleryków powiązane z doświadczeniem misyjnym, jak np. organizacja rekolekcji dla Służby Liturgicznej w Mołdawii.

Staż misyjny ma na celu pobudzenie świadomości wymiaru misyjnego Kościoła, poszerzenie myślenia o Kościele wśród przy­szłych duchownych naszej Archidiecezji, a także pomoc księżom-misjonarzom w ich obowiązkach duszpasterskich, poprzez konkretne działania dydaktyczne i pastoralne oraz towarzyszenie w odwiedzaniu wspólnot dojazdowych. Jednym z ważnych założeń, jest możliwość odkrycia przez alumnów powołania misyjnego, do którego być może, także poprzez taki staż, zachęca ich Pan Bóg.

Koszty stażu misyjnego, który zazwyczaj trwa dwa pełne miesiące, obejmuje: bilety lotnicze, szczepienia ochronne, ubezpieczenie oraz koszty sprzętów, gier i innych potrzebnych na miejscu rzeczy, które klerycy kompletują w poro­zumieniu z księżmi pracującymi w parafiach, wynosi ok. 15.000 PLN.

Kleryckie staże misyjne są organizowane w ścisłej współpracy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, Dzieła Misyj­nego Archidiecezji Katowickiej i śląskich misjonarzy.

odpowiedzialna: ks. dr Grzegorz Wita, dyrektor PDM archidiecezji katowickiej

Projekt AM 79: Kurs krawiecki w Likumbii (Zambia)

Pragnę podzielić się radością, że bp Clement Mulenga poświęcił Centrum Duszpasterskie w Likumbi. Nie jest ono jeszcze w pełni skończone. Kościół to największa część Centrum Duszpasterskiego, a oprócz zakrystii i kancelarii znajduje się tu jeszcze duża salka z ławkami wykonanymi dzięki funduszom z pro­jektu Aniołów Misyjnych. A kiedy mamy salkę, to można robić tam spotkania rady kościoła, przeprowadzać katechezy, formować liderów do pracy w stacjach misyjnych jako katechetów, przewodniczących liturgii niedzielnej.

Salka też umożliwia robienie różnych kursów. Teraz planujemy zrobienie kursu krawieckiego dla chętnych. Jest duży problem z pracą dla kobiet, które często mają tylko obowiązki w polu i domu, a nie mogą zawsze wykonać prac polowych, bo w domu trzeba zostać z najmniejszymi dziećmi. Mogą szyć, by pomóc sobie w domu reperacją poniszczonych ubrań i robieniem czegoś na zamó­wienie, a to jest dużą pomocą w budżecie domowym.

Mamy już 2 maszyny elektryczne i fundusze na dwie ręczne. Trzeba kupić przede wszystkim ręczne maszyny, bo ludzie nie mają tu w domach prądu. A moim marzeniem jest, by tym, którzy ukończą kurs podarować maszyny do szycia, aby mogli skorzystać z nabytych umie­jętności.

Uczestnicy kursu będą płacić symboliczna sumę, by uczestniczyć w kosztach opłaty dla prowadzących kurs dwóch nauczycieli.

odpowiedzialny: ks. Piotr Kołcz, Likumbii, Zambia

 
PROJEKTY EDUKACYJNE 2018

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 66: Centrum Samarytańskie w Bukanga

W marcu 2017 r. rozpoczęliśmy budowę Centrum Samarytańskiego w Bukanga. Miejscowość ta leży ok. 8 km od Musomy (gdzie posługuje ks. Edward Gorczaty) i 19 km od Kigera Etuma (Wioski Miłosierdzia). Centrum ma być domem dla dzieci, które nie maja nikogo, rodzice zmarli na AIDS albo inne choroby czy też są psychicznie chorzy. Centrum to ma służyć dzieciom, które mają ubogich rodziców. Ma tutaj powstać także ośrodek zdrowia.

Do tego projektu przyłączył się nasz Biskup z diecezji Musoma, który podarował nam działkę w wielkości 5,5 ha. Także ks. Edward Gorczaty z archidiecezji katowickiej przyłączył się do tego projektu całym sercem: pomaga przy budowie i korzystamy z jego drogocennych porad. Nasze Centrum rośnie. Już mamy wybudowane skrzydło, jedno z czterech, które są w planie budowy. Jesteśmy na etapie wykończenia tego pierwszego skrzydła, w którym znajdą się pokoje sypialne dla naszych dzieci. Zaczęliśmy budowę drugiego skrzydła, w którym będą takie pomieszczenia jak: kuchnia, składy żywności, pralnia, suszarnia, łazienki, jadalnia. Jesteśmy na etapie kładzenia dachu. I szukamy dalej osób, które pomogą nam wykończyć budowę drugiej części.

Proszę wszystkich, którzy mogą nam pomoc modlitwą, niech to czynią, a jeżeli mogą też wspomóc Finansowo, niech dołączą do nas.

odpowiedzialni: s. Rut Ciesielska wraz z ks. Edwardem Gorczatym, Musoma (Tanzania)

 

Projekt AM 67: Stypendia szkolne w Carapirze

W tym roku chciałabym Was prosić o wsparcie dla dziewczyn z internatu, który jest prowadzony przez Siostry Misjonarki Kombomanki. Siostry poza wyżywieniem i dachem nad głową, zapewniają dziewczynom bezpieczeństwo i możliwość nadrobienia zaległości w nauce Obecnie pod ich opieką znajduje się ts dziewczyn w wieku 12-16 lat.

Dziewczyny zaczynają dzień od wspólnej, krótkiej modlitwy. Później wykonują swoje obowiązki, część przygotowuje śniadanie, inne sprzątają sypialnie, jadalnie, czy sale do nauki. Następnie większość idzie do szkoły, wyjątkiem są dziewczyny, które mają zajęcia popołudniowe i rankiem mają czas na odpoczynek, naukę oraz przygotowanie obiadu.

Co roku, do Sióstr zgłasza się coraz więcej dziewczyn, bo jak już wspomniałam, poza wyżywieniem i nauką, zapewniają im bezpieczeństwo, W Mozambiku, bardzo często zdarza się, że nastoletnia dziewczyna zachodzi w ciąże i zmuszona jest przerwać naukę, Dlatego pobyt w internacie chroni je przed tym.

Własme dlatego w tym roku chciałabym Was prosić o wsparcie naszych dziewczyn, by tworząc stypendia umożliwić im rozwój.

odpowiedzialna: Kasia Tomaszewska, Carapira (Mozambik)

 

Projekt AM 68: Klerycki staż misyjny

„Misja Afryka" to nazwa stażu misyjnego kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Biorą w nim udział alumni należący do Koła Misyjnego, udzielający się i zainteresowani tematami misyjnymi, i co najważniejsze - chcący przyjrzeć się pracy śląskich księży fideidonistów z bliska. Do tej pory odbyły się trzy edycje „Misji Afryka". Wszystkie dotychczasowe wyjazdy odbywały się w zambijskich parafiach, zarządzanych przez śląskich misjonarzy archidiecezji katowickiej.

Staż misyjny ma na celu pobudzenie świadomości wymiaru misyjnego Kościoła, poszerzenie myślenia o Kościele wśród przyszłych duchownych naszej Archidiecezji, a także pomoc księżom w ich obowiązkach duszpasterskich, poprzez konkretne działania dydaktyczne i pastoralne oraz towarzyszenie w odwiedzaniu wspólnot dojazdowych. Jednym z ważnych założeń, jest możliwość odkrycia przez alumnów powołania misyjnego, do którego być może, także poprzez taki staż, zachęca ich Pan Bóg.

Koszty stażu misyjnego (dla dwóch osób), który zazwyczaj trwa dwa pełne miesiące, obejmują w szczególności: bilety lotnicze, dodatkowe szczepienia, ubezpieczenie oraz koszt sprzętów, gier oraz innych potrzebnych na miejscu rzeczy, które klerycy kompletują w porozumieniu z księżmi pracującymi w parafiach, do których jadą, oscyluje w okolicach 14 000 - 16 000 zł.

Czas stażu misyjnego pokazał, że ludzie żyjący w innym kraju, na innym kontynencie i w zupełnie odmiennej kulturze, także potrzebują głoszenia Dobrej Nowiny. Wyjazd ten uświadomił także, jak wielu rzeczy może nas nauczyć Kościół w Afryce: radości modlitwy, współdziałania wiernych z księdzem i doceniania tego, co w życiu daje nam Pan Bóg.

odpowiedzialni: dk. Mateusz Mryka, kl. Mateusz Camza

 
PROJEKTY EDUKACYJNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 53: Dożywianie uczniów w Nabwalyi (Zambia).

Dzięki pomocy z programu "Aniołowie Misji" udało się zbudować parafialną szkołę społeczną i ją wyposażyć. Jesteśmy w trakcie budowy domów dla dzieci z odległych wiosek, które ze względu na dystans bardzo często nie przychodzą do szkoły w porze deszczowej. Pora deszczowa to nie tylko problem w pokonywaniu wielu kilometrów w deszczu i błocie oraz koryt tymczasowych rzek, ale często takie czas głodu. Kiedy żywności nie jest za dużo, a tak jest w czasie każdej pory deszczowej, dzieci są ostatnie w kolejce po posiłek w domu. Dając im zakwaterowanie w naszej małej wiosce dziecięcej, chcielibyśmy także zapewnić im przynajmniej jeden posiłek dziennie.

Po zakończeniu budowy domków będziemy mogli zakwa­terować 40-50 dzieci.

Odpowiedzialny: Ks. Waldemar Potrapeluk

Projekt AM 54: Posiłki i biurka dla oratorium w Calce (Peru)

Calca leży na wysokości 2950 m.n.p.m. Temperatury wahaja się od -3 do +25 C.

Podopieczni to chłopcy w wieku 12-24 lat, pochodzący z terenów wiejskich regionu Cuzco, w których brak dostępu do podstawowego nauczania nie pozwala na ich rozwój. Rodzice przywożą swoje dzieci do Calci, po­zostawiając je w wynajmowanych pokojach, bez odpowiedzialnej osoby i bez odpowiednich środków do życia. Wielu z nich jest wykorzystywana do ciężkiej pracy, zaniedbując w ten sposób obowiązek szkolny. Nasz dom jest odpowiedzią na bieżące potrzeby miejscowej młodzieży i dzieci.

Projekt ma na celu dofinansowanie codziennej, niezbędnej racji pełnowartościowej diety składającej się z: I i II śniadania, pod­wieczorku i kolacji. Odżywianie w Andach to ważki temat, gdyż z powodów finansowych codzienna dieta ogranicza się do węglo­wodanów (ziemniaki, bataty, banany, makaron, kukurydza, ryż) oraz płynów (kawa, chicha, płatki owsiane). Nie jest wzbogacana witaminami, proteinami, tłuszczami czy nabiałem.

Ponadto, potrzebna jeszcze pomoc przy zakupie nowych biurek dla naszych podopiecznych Wielu z nich nigdy nie miało własnego biurka oraz warunków pozwalających na naukę w domu. Możliwe jest, by popołudniami zajęcia pozaszkolne odbywały się w naszym domu pod okiem nauczycieli i wolontariuszy przygotowanych do podnoszenia kwa­lifikacji szkolnych chłopców.

Odpowiedzialna: Magdalena Tlatlik

Projekt AM 55: Stypendia edukacyjne dla podopiecznych Wioski Miłosierdzia w Musomie (Tanzania)

W Polsce nikt nawet nie pomyśli, że dziecko może nie chodzić do szkoły. W Tanzanii jest inaczej Tutaj dobra szkoła jest dla wybrańców, a czasem i zwykła bywa poza zasięgiem Problemem jest też poziom nauczania w szkołach publicznych. Coraz więcej rodziców przekonuje się, że edukacja jest szansą na zmianę sytuacji, nawet całej rodziny. Często ciężko pracują, aby przynajmniej jedno dziecko mogło skończyć dobrą szkołę, dzięki czemu, później będzie mogło pomóc całej rodzinie. Cóż mają w tej sytuacji począć dzieci, które nie mają rodziców lub ich rodzice są chorzy czy bardzo ubodzy? Próbuję pomóc jak tytko potrafię. W ten spo­sób. udaje się czasem zatrzymać ów zaklęty krąg i uchronić moich podopiecznych od popadnięcia w gangi czy też wylądowania na ulicy. W gromadce dzieci, które udało się ostatnio ulokować w dobrych szkołach znaleźli się:

1. Samuel Marwa, który w tym roku chodzi do 4 klasy podstawowe i będzie zdawał egzamin rządowy, by móc kontynuować naukę w piątej klasie. Mama Samuela jest dotknięta psychiczną chorobą. Z tego względu Samuel wiele wycierpiał zanim trafił do naszej Wioski Miłosierdzia, którą prowadzi siostra Rut Ciesielska. W tamtejszym przedszkolu odznaczał się dużymi zdolnościami do nauki. Stąd zrodziła się myśl, aby pomóc mu w edukacji. Zamiast do publicznej szkoły, której ukończenie nie dawałoby mu żadnej szansy kontynuacji edukacji, udało się umieścić go w dobrej, lecz płatnej szkole. Wszystko wskazuje na to, że dzięki tej pomocy Samuel może wyrosnąć na zdolnego i porządnego człowieka.

2. Juliana Joseph, która uczęszcza do tej samej szkoły co Samuel. Jest w drugiej klasie. Juliana tak naprawdę nie ma nikogo. Gdy miała 2 latka, matka zostawiła ją pod drzwiami kościoła.

3. Fredrick Stanislavus uczęszcza w Sirari do 1 klasy podstawowej. Wiele już przeszedł w swoim niedługim życiu: jako niemowlak tułał się ze swoja opóźnioną w rozwoju mamą po ulicach Mwanzy. Dzięki dobrym ludziom trafili oboje do naszej wspólnoty. W podstawowej szkole państwowej, każdego dnia wracał ze szkoły bez zeszytów i z płaczem. Okazało się, że zeszyty i ołówki, które miały mu służyć na zajęciach rozdawał tym, którzy tego nie mieli. Doszło do tego, że nauczycielka wyrzu­ciła go z lekcji. Postanowiliśmy więc zmienić szkołę, aby podtrzymać w nim dobro i usunąć lęk przed szkołą.

Są jeszcze dwie nasze podopieczne, starsze już dziewczyny, które kontynuują edukację w szkole pielęgniarskiej i katechetycz­nej. Ufam całym sercem, że znajdą się osoby, które pomogą nam budować przyszłość tych dzieci.

Pozyskane środki będą niczym wiatr w żagle ich zdolności i marzeń.

Odpowiedzialny: Ks. Edward Gorczaty

 
PROJEKTY EDUKACYJNE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

  • projekt AM 41: Domki dla uczniów parafialnej szkoły społecznej w Nabwalyi (Zambia)
  • projekt AM 42: Prowadzenie oratorium w Calce (Peru)
  • projekt AM 43: Stypendia edukacyjne dla młodzieży z Musomy (Tanzania)
Więcej…
 
PROJEKTY EDUKACYJNE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

  • projekt AM 26: oratorium w Lares (Peru)
  • projekt AM 27: stypendia edukacyjne dla peruwiańskiej młodzieży (Peru)
  • projekt AM 28: dofinansowanie posiłków dla przedszkolaków z Apeitolim (Uganda)
  • projekt AM 29: wyposażenie parafialnej szkoły społecznej w Nabwalyi (Zambia)
Więcej…
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2