Zadania rozwojowe ukierunkowane są na poprawę infrastruktury parafii i stacji misyjnych przekładające się na lepszą realizację zadań pastoralnych.PROJEKTY ROZWOJOWE 2019

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 74: zakup pługu drogowego (równiarki drogowej) dla Nabwalyi (Zambia)

Są już pierwsze efekty naszej pracy nad drogą, ale jest wciąż wiele do zrobienia. Podczas ostatniej pory deszczowej, gdy były 2 lub 3 dni bez deszczu, dzięki naszym pracom, można było już wyjechać z Nabwalyi i także wrócić samochodem. Wielu sceptyków widząc efekt, nawróciło się i teraz wszyscy chętnie po­magają. Ku naszej radości, ni stąd ni z owąd, znalazł się ofiarodawca, który kupił nam traktor, jeszcze bardziej ułatwiając nam nasze prace. Jednak największym cudem był fakt, że po moim wypadku, kiedy spadłem z drabiny i złamałem biodro, udało się mnie wywieźć z Doliny i w 3 tygodnie po operacji przywieźć z powrotem.

Teraz z jeszcze większą determinacją pracujemy nad naszą drogą. Nie chcę, aby ktokolwiek ciężko chory albo „poturbowany" przez dzikie zwierzęta lub też po jakimkolwiek wypadku musiał być niesiony na noszach przez kilka dni, by dotrzeć do szpitala.

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w zakupie pługu drogowego (równiarki drogowej). Mamy traktor, możemy zatem wykorzystać w naszych pracach taki pług. Normalnie pracujemy na drodze motykami i kilofami. Pługiem zrobimy to samo dużo szybciej i lepiej. Poza tym pług pomógłby naszym ludziom w pracach przygotowujących pola do upraw.

odpowiedzialny: ks. Waldek Potrapeluk, Nabwalya, Zambia

Projekt AM 75: Budowa i wyposażenie jadalni Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)

Centrum Młodzieżowe świętego Jana Bosko ukończone!

Dziękujemy Wam za kolejne 3 lata: 2015 - AM 17, 2016 - AM 31, 2017 - AM 46 kiedy to hojnie wspieraliście budowę Centrum Młodzieżowego św. Jana Bosko i jego wyposażenie.

W roku 2018 przedstawiliśmy Wam projekt budowy kuchni z jadalnią, który stanowi integralną część Centrum Młodzieżo­wego św. Jana Bosko. Przyczyni się w tworzeniu życzliwej przestrzeni dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, gdzie poprzez ewangelizację, formację i eduka­cję będziemy kształtować ludzi wiary, świadomych swojego chrześcijańskiego powołania.

Prosimy Was, by w roku 2019 Wasze modlitewne i mate­rialne wsparcie objęło zakup wyposażenia kuchni ze stołówką. Jak pilne jest wsparcie i zakończenie tego projektu niech zo­brazuje fakt, że dotychczas kuchnię stanowił mały maga­zynek - 2,5 m na 2,5 m, z prowizorycznym dachem z plandeki, by ochronić przed ulewnym deszczem (czas pory deszczowej). Wyposażeniem tej prowizorycznej kuchni były: 3 felgi samo­chodowe przerobione na piecyki na węgiel drzewny, 3 alumi­niowe garnki, dwa noże i trzy drewniane łyżki do mieszania. Młodzież spożywała swoje posiłki jedząc na kolanach lub na zie­mi. Radość duchowa panowała w naszych sercach mimo wielu niedogodności materialnych, jednak nie ulega wątpliwości, że konieczne jest zorganizowanie choćby skromnego zaplecza dla przechowania produktów, ich właściwego higienicznego przy­gotowania i spożycia. Dlatego też prosimy Was o pomoc w zakupie pieca, lodówki z zamrażalką oraz stołów i ławek.

odpowiedzialny: ks. Zenon Bonecki, Masansa, Zambia

Projekt AM 76: Pomoc dla ubogich mieszkańców Musomy (Tanzania)

Drodzy Aniołowie Misji, gdy chodziliśmy po naszej okolicy - Musoma Bukanga - spotykaliśmy bardzo dużo ubogich rodzin wie­lodzietnych mieszkających w większości w glinianych domkach, bez prądu i dostępu do bieżącej wody. Bukanga leży nad jeziorem Wiktorii, gdzie ludzie utrzymują się jedynie z rybołówstwa. Pracy dla rybaków jest jednak bardzo mało dlatego wiele rodzin cierpi głód i biedę. Pomimo tego skrajnego ubóstwa witano nas z wielką otwartością i radością.

Poziom medycyny w Tanzanii jest bardzo niski, szczególnie na wsiach i w małych miastach. Brak jest sprzętu specjalistycznego i kompetentnej kadry medycznej, lekarze, którzy są w stanie pomóc zlokalizowani są jedynie w dużych miastach, a ich usługi medycz­ne są bardzo drogie.

Ufamy, że dzięki ludziom dobrej woli będziemy w stanie pomóc finansowo najuboższym rodzinom, aby mogli rozpocząć potrzebne leczenie.

odpowiedzialny: ks. Edward Gorczaty, Musoma, Tanzania

 
PROJEKTY ROZWOJOWE 2018

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 63: Budowa przepraw w Nabwalyi

Wraz z naszym Biskupem postanowiliśmy wziąć się za umożliwienie dojazdu do naszej parafii. Jest on możliwy zaledwie od maja do połowy grudnia. W porze deszczowej można poruszać się wyłącznie pieszo. Lecz, aby wyjść od nas z Doliny trzeba 3 dni solidnego marszu. W porze suchej nie jest łatwo wydostać się z Doliny czy też tutaj dotrzeć. Brak przejezdnej drogi jest przyczyną wielu kłopotów. Przez całą porę deszczową jesteśmy tutaj odcięci od reszty kraju. Wszystko trzeba transportować podczas pieszych wędrówek pokonując liczne przeszkody, uważając na dzikie zwierzęta. Co roku, ciężko chorych ludzi trzeba nieść na noszach kilka dni, aby mogli trafić do szpitala. Wielu nauczycieli, pracowników naszych przychodni odpuszcza sobie i nie stawia się do pracy, przez co nasze dzieci są w szkołach bez nauczycieli, a chorzy bez fachowej opieki medycznej.

Mamy 48 km do zrobienia. Na tym odcinku jest 15 tymczasowych rzek w porze deszczowej i ponad 20 odcinków (po około 100 m) z tzw. cotton soil, której nie da się przejechać, gdy zaczyna padać. Wszystkie rzeki w miejscach, gdzie je przejeżdżamy chcemy utwardzić kamieniami i wylać betonem, aby można było wjechać i wyjechać po twardym podłożu. Odcinki z „cotton soil" również chcemy utwardzić kamieniami. Dzięki zabranym już ofiarom materialnym, powinniśmy uporać się z 4 rzekami zaczynając od Nabwalyi. Udało się także kupić ubijarkę płytową.

Zwracam się zatem z prośbą przede wszystkim o modlitwę do Ducha Świętego, byśmy dali radę.

Z moich obliczeń, koszt wykonania jednej przeprawy przez rzekę (cement i zbrojenie, transport, robocizna) wynosi ok. 4 000 USD. Wraz z ludźmi z Nabwalyi bardzo Was prosimy o wsparcie i z góry dziękujemy za modlitwę i wszelkie ofiary.

odpowiedzialny: ks. Waldek Potrapeluk, Nabwalya (Zambia)

 

Projekt AM 64: Parafialna świetlica środowiskowa w Ungheni

Jednym z bardziej naglących problemów Mołdawii jest emigracja zarobkowa. Taka sytuacja stwarza wiele problemów, a jednym z nich jest brak opieki i pomocy dla dzieci w wieku szkolnym.  Opiekunowie w starszym wieku nie potrafią odpowiednio zająć się pozostawionymi pod ich opieką dziećmi i młodzieżą. Stąd pomysł, aby zorganizować parafialną świetlicę środowiskową jako przyjazne miejsce popołudniowego pobytu dzieci.

Organizując świetlicę działającą w czasie pozalekcyjnym staramy się zapewnić, chociaż minimalną pomoc tym dzieciom, które dotknął problem migracji. Już w czasie wakacji stworzyliśmy im możliwość spędzenia wolnego czasu na przykościelnym terytorium i w dostępnych pomieszczeniach. Dzięki pomocy wolontariuszy z Francji zorganizowaliśmy wiele ciekawych zajęć, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Konieczna jest pomoc finansowa, która pozwoli zapewnić minimalne wynagrodzenie dla pedagoga, pod którego okiem dzieci będą mogły efektywnie spędzić czas po zakończonych zajęciach szkolnych.

odpowiedzialny: ks. Krzysztof Płonka, Ungheni (Mołdawia)

 

Projekt AM 65: Kuchnia z jadalnią dla Masansy

Budowa Młodzieżowego Centrum Pastoralnego im. św. Jana Bosko dobiega końca.

Wraz z ukończeniem tego dzieła widzimy także konieczność rozbudowy jego zaplecza – planujemy rozpocząć budowę kuchni z jadalnią. Skromnej kuchni z bieżącą wodą, z piecem oraz spiżarnią do przechowywania produktów. Potrzebna jest też stołówka ze stołami i ławkami.

Warunki w jakich odbywa się gotowanie i spożywanie posiłków są prymitywne. Za piec służy ognisko, za stół kuchenny trzcinowa mata na ziemi. Jadalnia to goła ziemia, na której ustawia się plastikowe talerze z nshimą (kluski z mąki kukurydzianej) z odrobiną kapenfy(małe rybki ok 2-3 cm) i misatu (tzn. warzywami takimi jak: chibwabwa-liście dyni, kalembula-liście ze słodkich ziemniaków, kachesha- liście fasoli, katapa- liście kassawy i kanunka czy bondwe to liście z roślin, które my nazwalibyśmy chwastami). Wszystko to pod gołym niebem.

Dziękujemy Bogu, że coraz więcej grup dziecięcych i młodzieżowych, a także dorosłych gromadzi się tutaj, by wzrastać w wierze. Jednak nie ulega wątpliwości, że konieczne jest tzw. zaplecze, gdzie można bezpiecznie i higienicznie przechować produkty, co jest bardzo istotne w naszych afrykańskich temperaturach, oraz je przygotować i spożyć.

W imieniu moich parafian dziękuję za Waszą modlitwę i wsparcie materialne.

odpowiedzialny: ks. Zenon Bonecki, Masansa (Zambia)

 
PROJEKTY ROZWOJOWE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 50: Opał dla parafii w Atbasarze (Kazachstan)

Ogrzewania kościoła i domu parafialnego w Kazachstanie ze względu na duże koszty, jest dla nas sporym wyzwaniem Zimę temperatura spada nawet do minus 30 stopni Celsjusza. Poprzedniej zimy 2015/2016 zużyliśmy w sezonie grzew­czym około 60 ton węgla. Sezon grzewczy trwa co najmniej 7 miesięcy, od października do kwietna. Koszt ogrze­wania przekracza możliwości tutejszych, nielicznych parafian i dlatego zwracam się z prośbę o wsparcie projektu finansowania ogrzewana kościoła i domu parafialnego.

Ks. Rafał Dąbrowski, Atbasar

 

Projekt AM 51: Budowa jadalni w Namalundu (Zambia)

Projekt ten jest przewidziany na dwa lata 2016/2017. Potrzeba wybudowania skromnej jadalni jest naprawdę pilna. Dom Rekolekcyjny, wspaniale położony na wzgórzu, jest lubianym i często odwiedzanym miejscem, szczególnie przez biedniejszych rekolektantów. Warunki są dosyć skromne, a opłaty za jego użytkowanie niskie. Wybudowano już całkiem niezłą Infrastrukturę w postaci trzech dużych sal, kilku pokoi, kuchni, oraz toalet, ale czymś co zniechęca, to brak porządnego miejsca na posiłki. Na dzień dzisiejszy spożywanie ich, odbywa się na kolanach. Dlatego istnieje duża potrzeba wybudowania prostej, ale wyposażonej w stoły i krzesła jadalni, gdzie możliwe byłoby spożywanie pokarmów w godnych warunkach.

ks. Grzegorz Kaput, Namalundu / Ornontowice (Polska)

Projekt AM 52: Modernizacja kuchni w Carapirze (Mozambik)

Carapira to wioska znajdująca się w prowincji Nampula w północnym Mozambiku. Na jej terenie znajduje się Instytut Techniczno-Przemysłowy wraz z internatem, w którym uczy się 130 uczniów, z czego tylko 7 osób to dziewczyny. Uczniowie kształcą się w dwóch profesjach: ślusarz i mechanik samochodowy. Świeccy misjonarze prowadzą część zajęć, pracują w kuchni i na jadalni, to­warzyszą uczniom i pomagają w nauce. Oprócz pracy w szkole prowadzą spotkania: dla młodych rozeznających swoje powołanie, dla grupy chrześcijan i diecezjalne spotkania dla młodych.

Uczniowie mieszkają w szkolnym internacie większość roku, tylko dwa razy na kilka tygodni wracają do swoich domów. Codziennie otrzymują trzy posiłki, które w dużej mierze składają się z masy zrobionej z mąki kukurydzianej i wody oraz fasoli.

Celem projektu jest modernizacja obecnie używanych pieców, które są bardzo zniszczone i stanowią zagrożenie dla użyt­kowników oraz budowa piekarnika, które pozwolą nam lepiej dbać o zdrowie uczniów i sprawić, by szkoła była dla nich drugim domem.

Katarzyna Tomaszewska, Carapira

 
PROJEKTY ROZWOJOWE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

  • projekt AM 37: Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego oraz wsparcie katechistów w Gulu (Uganda)
  • projekt AM 38: Instalacja elektryczna i renowacja zabudowań parafialnych w Mpanshyi (Zambia)
  • projekt AM 39: Remont domu parafialnego w Atbasarze (Kazachstan)
  • projekt AM 40: Wybudowanie jadalni w Namalundu (Zambia)
Więcej…
 
PROJEKTY ROZWOJOWE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

  • projekt AM 23: wodociąg dla parafii w Mpanshyi (Zambia)
  • projekt AM 24: zakup samochodu dla parafii w Masansie (Zambia)
  • projekt AM 25: wyposażenie domu dla niepełnosprawnych dzieci w Gulu (Uganda)
Więcej…
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2