Zadania w tej grupie mają za cel wspieranie realizowanych budów, remontów jak i funkcjonowania kościołów i kaplic na terenach misyjnych.PROJEKTY SAKRALNE 2018

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 60: Stypendia mszalne dla księży misjonarzy

Jest to stała propozycja, najbardziej katolicka forma pomagania księżom na misjach i wspólnotom, którym posługuję. Jest to prośba o zamawianie mszy św. i składanie stypendiów mszalnych przy tej okazji.

Praktyka składania ofiar mszalnych istnieje w Kościele od poczętku. Ma ona znaczenie materialne i duchowe.

MATERIALNE: ofiarodawca sponsoruje dzienne utrzymanie księdza sprawujęcego Eucharystię. Na pytanie - ile powinien składać w ofierze mszalnej, słuszną wydaje się odpowiedz, że oddaje „swoję dniówkę". Wtedy każdy ofiarowałby dar proporcjonalny do swoich zarobków. Kto zarabia mało, uczciwie daje mało, kto zaś zarabia więcej, proporcjonalnie więcej ofiaruje.

DUCHOWE: ofiara mszalna stanowi dobrowolnę część wkładu ..zamawiajęcego intencję" w Eucharystię. Do Ofiary Jezusa wraz z oddaniem siebie składający ofiarę mszalnę dołączaję coś, co Ich kosztuje.

Celem tego projektu jest zaproszenie do składania ofiar mszalnych, które będę przekazywane misjonarzom z prośbę o celebrowanie mszy św w intencjach Ofiarodawców. Mogę to być pojedyncze msze święte jak również tzw. „gregoriańskie".

odpowiedzialny: ks. dr Grzegorz Wita

 

Projekt AM 61: Wyposażenie sali w Likumbii

Parafia w Likumbi istnieje już prawie 2 lata. Kończymy Centrum Duchowości, gdzie będzie kościół i duża salka do spotkań z liderami oraz miejsce do nauczania katechumenów. Planujemy też wykorzystać to pomieszczenie do nauki czytania i pisania. Jest bardzo dużo chętnych spośród dzieci i młodzieży, a nawet wiele osób dorosłych, szczególnie kobiet, chcących się uczyć czytania i pisania.

Bez wykształconych liderów – katechistów nie ma rozwoju w duszpasterstwie. To oni przewodniczą niedzielnym modlitwom gdy nie ma księdza w niedziele w danej stacji. Oni też kierują wspólnotą w poszczególnych stacjach mając zaufanie społeczności.

Z Waszą pomocą uda się wyposażyć salkę w potrzebne meble i w różne pomoce, które będą służyły katechezie i podczas lekcji dla liderów i w edukacji podstawowej.

Potrzebne meble chcemy wykonać własnymi środkami: podstawową konstrukcję spawając ze stalowych rurek, natomiast blaty i siedziska z oparciami chcemy wykonać ze sklejki, która jest mocna i odporna na zniszczenia.

odpowiedzialny: ks. Piotr Kołcz, Likumbi (Zambia)

 

Projekt AM 62: Domki św. Pawła Apostola dla Masansy

Do parafii Miłosierdzia Bożego w Masansie należy ponad 30 wspólnot, które są rozsiane w dużej odległości od siebie i dotarcie do nich bez dobrego terenowego samochodu jest bardzo trudne, zwłaszcza w porze deszczowej.

Największe owoce pastoralne przynoszą nie jednorazowe wizyty w poszczególnych wspólnotach, ale dłuższe pobyty, połączone z odwiedzinami rodzin w ich domach. Żeby odwiedzić tylko 8 rodzin rozproszonych w buszu, trzeba było pokonać 42 kilometrów. Na takie odwiedziny potrzeba czasu i miejsca, gdzie można się zatrzymać.

Domek św. Pawła Apostoła o wymiarach ok. 4 x 6 m to inicjatywa, która będzie wspierać głoszenie Ewangelii wśród naszych parafian, mieszkających w trudnodostępnych terenach. Wierni są gotowi zrobić to, co możliwe w ich zakresie, czyli: przygotować cegły, piasek, żwir oraz zapewnić robotników. Aniołów Misji Archidiecezji Katowickiej zaś chcemy prosić, by zaadoptowali konkretne wspólnoty przez modlitwę i pomoc materialną na ten cel.

odpowiedzialny: ks. Marek Paszek, Masansa (Zambia)

 
PROJEKTY SAKRALNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 47: Budowa kaplic różańcowych w Szucińsku (Kazachstan)

Rys maryjny jest znakiem rozpoznawczym Kościoła w Kazachstanie.

Modlitwa różańcowa zaspokaja głód Boga. Dowodem tego jest chociażby budowa kościoła w Szucińsku, której od samego początku towarzyszyła modlitwa różańcowa odmawiana codziennie przez 3 Róże różańcowe liczące po 20 osób każda.

13 lipca 2016 roku czytaliśmy w kościołach list pasterski, w którym nasi biskupi wzywali wiernych w Kazachstanie do ducho­wego przygotowania się na 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Każdego 13 dnia miesiąca odmawiamy modlitwę zawierzenia Maryi całego Kazachstanu i Azji Centralnej. Biskupi wzywają do ożywienia modlitwy w parafii i powołania nowych Róż różańcowych.

Modlitwa różańcowa naszych parafian przybliży małżeństwa i całe rodziny do Jezusa.

Parafianie rozpoczęli także budowę groty maryjnej przed kościołem. Wzdłuż chodnika za grotą powstanie 20 stacji różańco­wych. Za stronę wykonawczą odpowiadają parafianie, ofiarodawców prosimy o wsparcie zakupu potrzebnego materiału.

Odpowiedzialny - ks. Rafał Lar, Szucińsk

 

Projekt AM 48: Stacje Drogi Krzyżowej dla Likumbi (Zambia)

Likumbi, to bardzo młoda parafia utworzona w minionym roku. Patronuje nam Chrystus Król. Likumbi położone jest w odległości 75 km od Kabwe. Jest to teren rozwojowy: elektryfikacja jest na ukończeniu; ma być wybudowana asfaltowa droga łącząca Kabwe i Old Mkushi.

Potrzebna jest formacja duchowa tego młodego misyjnego Kościoła. Nie wszyscy potrafię czytać, mają ograni­czony dostęp do wiedzy, a tym samym i duchowego wzrostu. Na terenie parafii jest 14 stacji dojazdowych oddalonych od 12 do 38 km. Wyposażenie ich jest bardzo skromne.

Pragniemy z Waszą pomocą wyposażyć wszystkie dojazdowe kaplice naszej parafii w stacje Drogi Krzyżowej Nie posiada ich żadna z nich, z wyjątkiem jednej, która otrzymała owinięte folią obrazki stacji. To pomaga im przeżywać drogę krzyżową w okresie Wielkiego Postu. Stacje te byłyby najładniejszym, bo jedynym kolorowym elementem wystroju kaplic, w których widnieją zazwyczaj odręcznie wyrysowane węglem lub kredą krzyżyki i numery stacji.

Chcemy wydrukować w Polsce obrazy przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej i po przesłaniu oprawić je tu na miejscu w ramy posiadające krzyżyki. Tę pracę mogą wykonać miejscowi stolarze.

Odpowiedzialny - ks. Piotr Kołcz, Likumbi

 

Projekt AM 49: Zaplecze pastoralne w Old Mkushi (Zambia)

Przygotowania do realizacji tego projektu zostały rozpoczęte w 2015 roku. Wykonany został już projekt tego budynku, a obecnie przygotowujemy pokój w zakrystii przy istniejącej kaplicy, w której kapłan mógłby się zatrzymać na noc.

Obecnie planujemy wywiercenie studni głębinowej przy kaplicy w Old Mkushi. Jest ona bardzo potrzebna, nie tylko ze względu na przyszłe prace budowlane, ale będzie także służyć lokalnej społeczności, szczególnie naszym parafianom, którzy gromadzą się na odbywające się tam celebracje liturgiczne, czy warsztaty.

Parafianie z Old Mkushi zobowiązali się również przygotować odpowiednią ilość piasku i kamieni potrzebnych do prac budowlanych.

Odpowiedzialny - Ks. Marek Paszek, Masansa

 
PROJEKTY SAKRALNE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 34: Centrum Pastoralne Old Mkushi (Zambia)
 • projekt AM 35: Intencje i stypendia mszalne dla księży misjonarzy
 • projekt AM 36: Centrum Pastoralne Likumbi (Zambia)
Więcej…
 
PROJEKTY SAKRALNE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 18: intencje i ofiary mszalne dla kapłanów misjonarzy
 • projekt AM 19: budowa kaplicy w Sculeni (Mołdawia)
 • projekt AM 20: rekolekcje dla Slużby Liturgicznej (Mołdawia)
 • projekt AM 21: budowa kaplicy w Namalundu Turn Pike (Zambia)
 • projekt AM 22: budowa parafii i kaplicy w Likumbi (Zambia)
Więcej…
 
ZADANIA SAKRALNE 2014

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • budowa kościoła w Szczucińsku (Kazachstan) AM4 odpowiedzialny ks. Rafał LAR
 • wyposażenie kaplic w Zambii AM5 odpowiedzialni: ks. Zenon BONECKI, ks. Piotr KOŁCZ
 • urządzenie kościoła w Ugheni (Mołdawia) AM6 odpowiedzialny ks. Krzysztof PŁONKA
 • intencje mszalne dla śląskich misjonarzy AM7 odpowiedzialni: wszyscy kapłani fideoniści
Więcej…