Zadania w tej grupie mają za cel wspieranie realizowanych budów, remontów jak i funkcjonowania kościołów i kaplic na terenach misyjnych.PROJEKTY SAKRALNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 47: Budowa kaplic różańcowych w Szucińsku (Kazachstan)

Rys maryjny jest znakiem rozpoznawczym Kościoła w Kazachstanie.

Modlitwa różańcowa zaspokaja głód Boga. Dowodem tego jest chociażby budowa kościoła w Szucińsku, której od samego początku towarzyszyła modlitwa różańcowa odmawiana codziennie przez 3 Róże różańcowe liczące po 20 osób każda.

13 lipca 2016 roku czytaliśmy w kościołach list pasterski, w którym nasi biskupi wzywali wiernych w Kazachstanie do ducho­wego przygotowania się na 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Każdego 13 dnia miesiąca odmawiamy modlitwę zawierzenia Maryi całego Kazachstanu i Azji Centralnej. Biskupi wzywają do ożywienia modlitwy w parafii i powołania nowych Róż różańcowych.

Modlitwa różańcowa naszych parafian przybliży małżeństwa i całe rodziny do Jezusa.

Parafianie rozpoczęli także budowę groty maryjnej przed kościołem. Wzdłuż chodnika za grotą powstanie 20 stacji różańco­wych. Za stronę wykonawczą odpowiadają parafianie, ofiarodawców prosimy o wsparcie zakupu potrzebnego materiału.

Odpowiedzialny - ks. Rafał Lar, Szucińsk

 

Projekt AM 48: Stacje Drogi Krzyżowej dla Likumbi (Zambia)

Likumbi, to bardzo młoda parafia utworzona w minionym roku. Patronuje nam Chrystus Król. Likumbi położone jest w odległości 75 km od Kabwe. Jest to teren rozwojowy: elektryfikacja jest na ukończeniu; ma być wybudowana asfaltowa droga łącząca Kabwe i Old Mkushi.

Potrzebna jest formacja duchowa tego młodego misyjnego Kościoła. Nie wszyscy potrafię czytać, mają ograni­czony dostęp do wiedzy, a tym samym i duchowego wzrostu. Na terenie parafii jest 14 stacji dojazdowych oddalonych od 12 do 38 km. Wyposażenie ich jest bardzo skromne.

Pragniemy z Waszą pomocą wyposażyć wszystkie dojazdowe kaplice naszej parafii w stacje Drogi Krzyżowej Nie posiada ich żadna z nich, z wyjątkiem jednej, która otrzymała owinięte folią obrazki stacji. To pomaga im przeżywać drogę krzyżową w okresie Wielkiego Postu. Stacje te byłyby najładniejszym, bo jedynym kolorowym elementem wystroju kaplic, w których widnieją zazwyczaj odręcznie wyrysowane węglem lub kredą krzyżyki i numery stacji.

Chcemy wydrukować w Polsce obrazy przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej i po przesłaniu oprawić je tu na miejscu w ramy posiadające krzyżyki. Tę pracę mogą wykonać miejscowi stolarze.

Odpowiedzialny - ks. Piotr Kołcz, Likumbi

 

Projekt AM 49: Zaplecze pastoralne w Old Mkushi (Zambia)

Przygotowania do realizacji tego projektu zostały rozpoczęte w 2015 roku. Wykonany został już projekt tego budynku, a obecnie przygotowujemy pokój w zakrystii przy istniejącej kaplicy, w której kapłan mógłby się zatrzymać na noc.

Obecnie planujemy wywiercenie studni głębinowej przy kaplicy w Old Mkushi. Jest ona bardzo potrzebna, nie tylko ze względu na przyszłe prace budowlane, ale będzie także służyć lokalnej społeczności, szczególnie naszym parafianom, którzy gromadzą się na odbywające się tam celebracje liturgiczne, czy warsztaty.

Parafianie z Old Mkushi zobowiązali się również przygotować odpowiednią ilość piasku i kamieni potrzebnych do prac budowlanych.

Odpowiedzialny - Ks. Marek Paszek, Masansa

 
PROJEKTY SAKRALNE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 34: Centrum Pastoralne Old Mkushi (Zambia)
 • projekt AM 35: Intencje i stypendia mszalne dla księży misjonarzy
 • projekt AM 36: Centrum Pastoralne Likumbi (Zambia)
Więcej…
 
PROJEKTY SAKRALNE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 18: intencje i ofiary mszalne dla kapłanów misjonarzy
 • projekt AM 19: budowa kaplicy w Sculeni (Mołdawia)
 • projekt AM 20: rekolekcje dla Slużby Liturgicznej (Mołdawia)
 • projekt AM 21: budowa kaplicy w Namalundu Turn Pike (Zambia)
 • projekt AM 22: budowa parafii i kaplicy w Likumbi (Zambia)
Więcej…
 
ZADANIA SAKRALNE 2014

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • budowa kościoła w Szczucińsku (Kazachstan) AM4 odpowiedzialny ks. Rafał LAR
 • wyposażenie kaplic w Zambii AM5 odpowiedzialni: ks. Zenon BONECKI, ks. Piotr KOŁCZ
 • urządzenie kościoła w Ugheni (Mołdawia) AM6 odpowiedzialny ks. Krzysztof PŁONKA
 • intencje mszalne dla śląskich misjonarzy AM7 odpowiedzialni: wszyscy kapłani fideoniści
Więcej…