Zadania ukierunkowane są na wspieranie działań duszpasterskich, formację służby liturgicznej i duszpasterskiej oraz pozyskanie potrzebnych do głoszenia Słowa Bożego materiałów.PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 44: Wsparcie pracy formacyjno-katechetycznej parafii Mpanshyi (Zambia)

W parafii Mpanshyia działa 9 różnych grup (m.in. św. Anny, Nazaret, Trzeci Zakon Franciszkański, Legion Maryi, Akcja Katolicka, itp.). W spotkaniach tych grup uczestniczy od 100 do 250 osób. Z uwagi na znaczne oddalenie od miejsc zamieszkania i znikomą komunikację, spotkania organizuje się jako kiludniowe, co jest poważnym wyzwaniem. Każdy z uczestników pokrywa koszty transportu i wyżywie­nia. Pogarszająca się w ostatnim czasie sytuacja ekonomiczna w Zambii (dwukrotny wzrost cen podstawowych artykułów i żywności) powoduje, że dla wielu parafian jest to znaczące obciążenie finansowe.

Projekt dotyczy wsparcia materialnego spotkań formacyjno-katechetycznych, szcze­gólnie dla młodzieży i dzieci. Szacunkowe koszty tego typu spotkań w ciągu roku to suma ok. 3000 euro. Wsparcie pozwoli na udzielenie pomocy tym, którzy nie są w stanie sprostać trudnościom finansowym, jak również na zakup potrzebne materiały katechetycznych (m.in. Pismo św., modlitewniki, podręczniki, śpiewniki).

Odpowiedzialny - ks. Michał Matysik, Mpanshya


Projekt AM 45: Tworzenie hospicjum w Ungheni (Mołdawia)

Działalność hospicjów, popularna i szeroko rozpowszechniona w krajach rozwiniętych, w Mołdawii jest stosunkowo mało znana i praktykowana. Obecnie w całym kraju funkcjonują trzy hospicja stacjonarne i siedem domowych. W mieście Ungheni. gdzie istnieje wspólnota i parafia katolicka nie ma ani jednej tego typu instytucji. Zainaugurowanie działalności hospicjum domowego (opieka nad cho­rymi w ich domach) będzie widzialnym znakiem naszej obecności w tym mieście oraz chrześcijańskiego miłosierdzia.

Aby rozpocząć taką działalność, na początek należy zgromadzić różnego rodzaju sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, podnoszący standard życia pacjentów. Do takiego oprzyrządowania zalicza­my materace i poduszki przeciwodleżynowe, aparaty tlenowe środki opatrunkowe i higieniczne, które będziemy bezpłatnie wypożyczać chorym i ich rodzinom. Będzie to również okazja do towarzyszenia chorym i ich rodzinom pod kątem duszpasterskim, co może być okazją zbliżenia do Boga obojętnych religijnie członków rodzin.

Odpowiedzialny - Ks. Krzysztof Płonka, Ungheni

Projekt AM 46: Wyposażenie Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)

Projekt ten jest dopełnieniem poprzedniego, tj. budowy centrum młodzieżowego i wpisuje się w promocję wartości chrześcijańskich rozumianych przede wszystkim jako osobista relacja z Trójjedynym Bogiem we wspólnocie Kościoła.

Posiadane środki finansowe pozwoliły nam rozpocząć budowę, ale także zakupić większość materiałów budowlanych potrzebnych do jej sfinalizowania tak, że przewidywany czas zakończenia budowy to rok 2017. Budynek pomyślany został w ten sposób, żeby nie tylko dać możliwości prowadzenia zajęć edukacyjno-formacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, ale także dać możliwość noclegu wszystkim tym, którzy przybywają do nas na rekolekcje i warsztaty z odległych kaplic (nasza parafia ma ponad 30 stacji dojazdowych). Budynek ma również wkomponowaną scenę zewnętrzną o wym. 6m x 6m, która ma służyć do występów teatralnych i chóralnych, jak również do celebracji Mszy świętej dla większej liczby osób.

Centrum, aby mogło spełniać swoją misję wyżej opisaną, potrzebuje odpowiedniego wyposażenia, w szczególności: stoły szkolne i krzesła, biurka, szafy i półki, tablice, mapy i tablice edukacyjne, sprzęt nagłaśniający.

Odpowiedzialny - ks. Zenon Bonecki, Masansa

 
PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 30: Fundusz ugoszczenia młodzieży z misji na ŚDM Kraków 2016
 • projekt AM 31: Budowa Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)
 • projekt AM 32: Wsparcie działań ewangelizacyjnych w parafii w Szucińsku (Kazachstan)
 • projekt AM 33: Rekolekcje dla Służby Ołtarza w Mołdawii
Więcej…
 
PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 13: Modernizacja domu rekolekcyjnego Fides et Ratio w Szczucińsku (Kazachstan)
 • projekt AM 14: Rekolekcje dla kazachskich rodzin prowadzone przez Domowy Kościół archidiecezji katowickiej
 • projekt AM 15: Fundusz Misyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016
 • projekt AM 16: Warsztaty o rodzinie (Masansa, Zambia)
 • projekt AM 17: Budowa Centrum Młodzieżowego św. Jana Bosko (Zambia)
Więcej…
 
ZADANIA EWANGELIZACYJNE 2014

Przyjęto do realizacji następujące działania:

 • pomoc dla katechistów w Masansa (Zambia) AM1 odpowiedzialny ks. Zenon BONECKI
 • wsparcie organizacji rekolekcji dla Służby Liturgicznej (Mołdawia) AM2 odpowiedzialny ks. Krzysztof PŁONKA
 • dofinansowanie rekolekcji Domowego Kościoła (Kazachstan) AM3 odpowiedzialny ks. Rafał LAR
Więcej…