Zadania ukierunkowane są na wspieranie działań duszpasterskich, formację służby liturgicznej i duszpasterskiej oraz pozyskanie potrzebnych do głoszenia Słowa Bożego materiałów.PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2018

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 57: Misja Taraz w Kazachstanie

Dziś parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Taraz posiada już kościół, w którym w niedzielę we mszy świętej uczestniczy około 40 osób. Przy kościele została zorganizowana szkółka niedzielna dla dzieci. Roczne koszty utrzymania i prowadzenia misji szacowane są na kwotę ok. 12 000 zł. Samych parafian nie stać na pokrycie wszystkich wydatków. Dlatego proszę Was o wsparcie.

Pragnę także podziękować za zeszłoroczne wsparcie zakupu opału dla parafii w Atbasarze – serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary materialne.

odpowiedzialny: Ks. Rafał Dąbrowski, Taraz (Kazachstan)

Projekt AM 58: Promocja rodziny w Mpanshyi

Razem z Radą Parafialną i Parafialnym Zespołem Pastoralnym planujemy w tym roku szereg inicjatyw związanych z umocnieniem życia małżeńskiego i rodzinnego.

Świętując 125 lat istnienia chrześcijaństwa w Zambii, pragniemy poddać pod refleksję instytucję małżeństwa i rodzi­ny, które przeżywają głęboki kryzys. Wyzwaniem są m.in. przedwczesne ciąże, samotne matki z kilkoma dziećmi, brak wierności małżeńskiej, zwlekanie z przyjęciem sakramentu małżeństwa, zaniedbania w wychowaniu dzieci, brak troski o duchowy rozwój, nierówność kobiet i mężczyzn.

Warsztaty formacyjne, rekolekcje, obozy wiary, festiwale, staramy się organizować we własnym zakresie. Każdy z uczestni­ków w miarę możliwości pokrywa koszty transportu i wyżywienia. Jednak odległość i trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin sprawia, że szukamy dofinansowania naszych działań. Stąd nasza, tegoroczna prośba, dotyczy wsparcia materialnego spotkań formacyjno-katechetycznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

odpowiedzialny: ks. Michał Matysik, Mpanshya, (Zambia)

Projekt AM 59: Formacja rodzin s sanktuarium w Szucińsku

Realizacja projektu będzie miała miejsce w sanktuarium Maryi, Królowej Rodziny w Kazachstanie. Adresatem tej inicjatywy będą rodziny, które należą do naszej parafii, jak i rodziny, które nawiedzą sanktuarium.

Przy sanktuarium pragniemy stworzyć ośrodek pomocy i wsparcia dla rodziny. Jego celem będzie promocja wartości rodziny chrześcijańskiej. Cel ten chcemy realizować w następujący sposób:

-        edukacja rodziny: wydanie programu o przygotowaniu do małżeństwa, materiałów formacyjnych Domowego Kościoła, a także ulotek;

-        formacja rodziny: organizowanie dni skupienia, a także rekolekcji dla małżeństw i rodzin;

-        pomoc rodzinie: pokrycie edukacji, bądź wyżywienia dla dzieci z rodzin wielodzietnych i biednych.

W Szucińsku, Maryja jako Królowa Rodzin staje się punktem orientacyjnym; punktem odniesienia w zmaganiach o wartości rodziny chrześcijańskiej.

odpowiedzialny: ks. Rafał Lar, Szucińsk (Kazachstan)

 
PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 44: wsparcie pracy formacyjno-katechetycznej parafii Mpanshyia (Zambia)
 • projekt AM 45: tworzenie hospicjum w Ungheni (Mołdawia)
 • projekt AM 46: wyposażenie Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)
Więcej…
 
PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2016

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 30: Fundusz ugoszczenia młodzieży z misji na ŚDM Kraków 2016
 • projekt AM 31: Budowa Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)
 • projekt AM 32: Wsparcie działań ewangelizacyjnych w parafii w Szucińsku (Kazachstan)
 • projekt AM 33: Rekolekcje dla Służby Ołtarza w Mołdawii
Więcej…
 
PROJEKTY EWANGELIZACYJNE 2015

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

 • projekt AM 13: Modernizacja domu rekolekcyjnego Fides et Ratio w Szczucińsku (Kazachstan)
 • projekt AM 14: Rekolekcje dla kazachskich rodzin prowadzone przez Domowy Kościół archidiecezji katowickiej
 • projekt AM 15: Fundusz Misyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016
 • projekt AM 16: Warsztaty o rodzinie (Masansa, Zambia)
 • projekt AM 17: Budowa Centrum Młodzieżowego św. Jana Bosko (Zambia)
Więcej…
 
ZADANIA EWANGELIZACYJNE 2014

Przyjęto do realizacji następujące działania:

 • pomoc dla katechistów w Masansa (Zambia) AM1 odpowiedzialny ks. Zenon BONECKI
 • wsparcie organizacji rekolekcji dla Służby Liturgicznej (Mołdawia) AM2 odpowiedzialny ks. Krzysztof PŁONKA
 • dofinansowanie rekolekcji Domowego Kościoła (Kazachstan) AM3 odpowiedzialny ks. Rafał LAR
Więcej…