ANIOŁOWIE  MISJI  2019

Drodzy Przyjaciele Misji!

Dzięki modlitwie i pomocy osób zaangażowanych w program pomocy „Aniołowie Misji" udało się w ostatnich pięciu latach wybudować lub wyposażyć kaplice i kościoły, jadalnie i centra pastoralne, opłacić stypendia wielu uczniów, wesprzeć dożywianie dzieci i młodzieży, ufundować samochody dla misjonarzy, położyć sieci wodociągowe, umożliwić prowadzenie rekolekcji dla rodzin lub młodzieży... Wszystko to dzieje się w parafiach prowadzonych przez misjonarzy posłanych przez archidiecezję katowicką do posługi w Brazylii, Mołdawii, Ugandzie, Kazachstanie, Peru, Tanzanii, Zambii i Mozambiku.

Aniołowie Misji w tym okresie przeznaczyli na wsparcie misjonarzy ze Śląska  ponad pół miliona złotych!

Kalendarz jest jedynie formą prezentacji działań śląskich misjonarzy i zaproszeniem do grona, już niemal 400 osób towarzyszących - niczym aniołowie - modlitwą i wiernym wsparciem misyjnych przedsięwzięć.

W obecnej edycji proponujemy wsparcie niżej wymienionych projektów:

I. Ewangelizacyjne:

AM 69 - Budowa domków św. Pawła w parafii Masansa (Zambia)
AM 70 - Funkcjonowanie parafii Taraz (Kazachstan)
AM 00 - Fundusz Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej

II. Sakralne:

AM 71 - Stypendia mszalne dla kapłanów misjonarzy
AM 72 - Materiały dla katechistów misji Mpanshyia (Zambia)
AM 73 - wyposażenie domu rekolekcyjnego w Szczucińsku (Kazachstan)

III. Rozwojowe:

AM 74 - Zakup pługa drogowego dla Nabwalyi (Zambia)
AM 75 - Budowa i wyposażenie jadalni w Masansie (Zambia)
AM 76 - Pomoc dla ubogich mieszkańców Musomy (Tanzania)

IV. Edukacyjne:

AM 77 - Stypendium dla dzieci i młodzieży z Ungheni (Mołdawia)
AM 78 - Klerycki staż misyjny

AM 79
- Kurs krawiecki w Likumbii (Zambia)

Propozycją jest wybór jednego lub kilku projektów (zaprezentowanych na poszczególnych stronach kalendarza), które przez okrągły rok wspiera się modlitwą i zdeklarowaną kwotą. Aniołem Misji może zostać osoba indywidualna, rodzina, klasa szkolna czy grupa parafialna. Na ostatniej stronie zamieszczony jest druk deklaracji, który wypełniony, prosimy przesłać na wskazany adres. Na podane adresy Aniołów Misji, co pewien czas wysyłane są informacje o postępie w realizacji projektu, świąteczne życzenia czy zaproszenie do doroczne, wrześniowe spotkanie anielskiego środowiska.

Wpłaty prosimy przekazywać na rachunek:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Getin Nobile Bank SA, nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010

z dopiskiem w tytule wpłaty: Projekt AM xx - darowizna na cele kultu religijnego
(xx - oznacza numer wybranego projektu)

Tak dokonana wpłata może być podstawą odliczenia podatkowego. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe archidiecezji oraz wypełnienie załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Za wszelką pomoc, okazywaną misjonarzom i ich wspólnotom, składam serdeczne Bóg zapłać!

ks. dr Grzegorz Wita
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej

 

ANIOŁOWIE  MISJI  2018

Drodzy Przyjaciele Misji!

Dziękuję za zainteresowanie i życzliwość wobec spraw misji Kościoła katolickiego! To już piąta edycja kalendarza-zwiastuna programu „Aniołowie Misji". Program ten wydaje się być coraz bardziej udaną próbą wspierania misjonarzy, posłanych przez Archidiecezję Katowicką, a może bardziej jeszcze wspólnot, którym posługują. Od po­czątku funkcjonowania programu, Aniołowie Misji przeznaczyli na wsparcie śląskich misjonarzy niemal pół miliona złotych! Pomoc misjonarzom posłanym przez archidiecezję katowicką, wyrażająca się w wspieraniu modlitwą i darem materialnym wybranego projektu, zatacza coraz szersze kręgi. Przybywa osób indywidualnych, rodzin oraz grup parafialnych i szkolnych.

Uczestniczenie w dziele ewangelizacji świata, poprzez stałą modlitwę oraz nawet drobne ofiary ukierunkowane na wsparcie wybranego projektu są istotnym wsparciem dla misjonarzy i wspólnot, którym posługują.

Niezdecydowani mogą wspierać działalność misyjną odmawiając dowolną modlitwę w comiesięcznej Papieskiej Intencji Misyjnej oraz dokonując wpłaty na podane niżej konto z dopiskiem AM 00.

W obecnej edycji proponujemy wsparcie niżej wymienionych projektów:

I. Ewangelizacyjne:

AM 57 - Misja Taraz (Kazachstan)
AM 58 - Promocja rodziny w Mpanshyi (Zambia)
AM 59 -Formacja rodzin w sanktuarium w Szczucińsku (Kazachstan)

II. Sakralne:

AM 60 - Stypendia mszalne dla księży misjonarzy
AM 61 - Wyposażenie sali w Likumbi (Zambia)
AM 62 - Domki św. Pawła Apostoła dla Masansy (Zambia)

III. Rozwojowe:

AM 63 - Budowa przepraw w Nabwalyi (Zambia)
AM 64 - Parafialna świetlica w Ungheni (Mołdawia)
AM 65 - Kuchnia z jadalnią dla Masansy (Zambia)

IV. Edukacyjne:

AM 66 - Centrum Samarytańskie w Bukanga (Tanzania)
AM 67 - Stypendia szkolne dla dziewcząt (Mozambik)
AM 68 - Klerycki staż Misyjny (Zambia)

AM 00 - dla niezdecydowanych: podziału środków dokonają organizatorzy

Ponadto, członkowie Żywego Różańca, w czasie Pielgrzymki Żywego Różańca Archidiecezji Katowickiej pamiętając w modlitwie o tych, którzy zostali posłani przez Kościół Katowicki do krajów misyjnych i tam gdzie brakuje kapłanów, do modlitwy dołączają swój dar materialny.
Ofiary można wpłacać na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej, z dopiskiem: Żywy Różaniec dla misji.

Podejmując anielską misję, wpłaty prosimy przekazywać na rachunek:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Getin Nobile Bank SA, nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
z dopiskiem w tytule wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego
Projekt AM xx

(xx - oznacza numer wybranego projektu)

Tak dokonana wpłata może być podstawą odliczenia podatkowego. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe archidiecezji oraz wypełnienie załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

ANIOŁOWIE  MISJI  2017

Drodzy Przyjaciele Misji!

Świadectwem otwartości serca na misje jest Wasze zainteresowanie i życzliwość wobec Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej. Pomoc misjonarzom posłanym przez archidiecezję katowicką, wyrażająca się w wspieraniu modlitwą i darem materialnym wybranego projektu, zatacza coraz szersze kręgi. Przybywa osób indywidualnych, rodzin oraz grup parafialnych i szkolnych.

Uczestniczenie w dziele ewangelizacji świata, poprzez stałą modlitwę oraz nawet drobne ofiary ukierunkowane na wsparcie wybranego projektu są istotnym wsparciem dla misjonarzy i wspólnot, którym posługują.

Niezdecydowani mogą wspierać działalność misyjną odmawiając dowolną modlitwę w comiesięcznej Papieskiej Intencji Misyjnej oraz dokonując wpłaty na podane niżej konto z dopiskiem AM 00.

W obecnej edycji proponujemy wsparcie niżej wymienionych projektów:

I. Ewangelizacyjne:

AM 44 - Wsparcie pracy Formacyjno-katechetycznej parafii w Mpanshyi (Zambia)
AM 45 - Tworzenie hospicjum w Ungheni (Mołdawia)
AM 46 - Wyposażenie Centrum Młodzieżowego w Masansie (Zambia)

II. Sakralne:

AM 47 - Budowa kaplic różańcowych w Szczucińsku (Kazachstan)
AM 48 - Stacje Drogi Krzyżowej dla Likumbi (Zambia)
AM 49 - Zaplecze pastoralne w Old Mkushi (Zambia)

III. Rozwojowe:

AM 50 - Opał dla parafii w Atbasarze (Kazachstan)
AM 51 - Budowa jadalni w Namalundu (Zambia)
AM 52 - Modernizacja kuchni w Carapirze (Mozambik)

IV. Edukacyjne:

AM 53 - Dożywianie uczniów w Nabwalyi (Zambia)
AM 54 - Posiłki i biurka dla oratorium w Calce (Peru)
AM 55 - Stypendia edukacyjne dla podopiecznych Wioski Miłosierdzia w Musomie (Tanzania)

AM 00 - dla niezdecydowanych: podziału środków dokonają organizatorzy

Ponadto, członkowie Żywego Różańca, w czasie Pielgrzymki Żywego Różańca Archidiecezji Katowickiej pamiętając w modlitwie o tych, którzy zostali posłani przez Kościół Katowicki do krajów misyjnych i tam gdzie brakuje kapłanów, do modlitwy dołączają swój dar materialny.
Ofiary można wpłacać na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej, z dopiskiem: Żywy Różaniec dla misji.

Podejmując anielską misję, wpłaty prosimy przekazywać na rachunek:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Getin Nobile Bank SA, nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
z dopiskiem w tytule wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego
Projekt AM xx

(xx - oznacza numer wybranego projektu)

 

ANIOŁOWIE  MISJI  2016

Drodzy Przyjaciele Misji!

Przed nami trzecia edycja programu wsparcia żywego Kościoła. Ta forma pomocy misjonarzom posłanym przez archidiecezję katowicką zatacza coraz szersze kręgi. Przybywa osób indywidualnych, rodzin oraz grup parafialnych i szkolnych.
Podstawą jest modlitwa oraz wsparcie materialne wybranego projektu przez okres 12 miesięcy.

Stała modlitwa oraz nawet drobne ofiary ukierunkowane na wsparcie wybranego projektu są istotnym wsparciem dla misjonarzy i wspólnot, którym posługują.

Więcej…
 
ANIOŁOWIE MISJI 2015

Drodzy Przyjaciele Misji!

Po raz drugi wydawany jest kalendarz prezentujący propozycje pomocy misjonarzom archidiecezji katowickiej w ramach programu „Aniołowie Misji”. Do kontynuacji zachęciło mnie Wasze ujmujące przyjęcie pierwszej edycji tego pomysłu. Także sami misjonarze, którzy otrzymali „anielską” pomoc pytali, czy mogą znowu przygotować projekty. To pokazuje, że są oni przekonani o coraz większym wsparciu ze strony Kościoła na Śląsku, który posłał ich na misje. A skoro posłał, to pamięta i troszczy się o „swoich”.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2