BOŻE NARODZENIE 2018

Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich:
"Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego narodu (...)"
Łk 2, 9-10

 

DRODZY ANIOŁOWIE MISJI!

 

 

Boże Narodzenie, to Boża sprawa i Jego działanie, Ale owoce Jego zaangażowania stały się naszym udziałem i naszą radością. w tym wydarzeniu mają swój współudział aniołowie - zwiastują, uspokajaj, zapraszaj, towarzyszą i wspierają. Dziś Wy, w swoim zaangażowaniu w pomoc misjonarzom Archidieceji Katowickiej jesteście ich naśladowcami.

Wielebne Siostry, Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, Wspólnoty Parafialne, Koła i Ogniska Misyjne, dziękuję Wam za tę anielską pomoc w Bożym dziele przynoszenia pokoju na świat! życzę, aby Was cieszyła ta współpraca, byście w niej znajdowali radość i spełnienie, a także wdzięczną świadomość, że zbawienie stało się już Waszym udziałem!

Błogosławieństwa świątecznego czasu Narodzenia Pańskiego!

ks. dr Grzegorz Wita
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej