Lecz anioł rzekł do nich:

"Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką (...),

dziś narodził się wam Zbawiciel  /Łk 2, 10/

Obecność aniołów pośród tej szczególnej nocy i ich orędzie, zapoczątkowało radość z objawienia i odkrycia, że Bóg stał się Emmanuelem – Bogiem z nami.
Od tej pory, człowiek nie musi się lękać swej samotności, grzeszności i nieporadności.  Doświadczył, jak ważnym jest dla samego Stwórcy, skoro dziś dla niego narodził się On jako Brat i Zbawiciel każdego człowieka.

Wszystkim Wielebnym Siostrom, Czcigodnym Księżom, Szanownym Paniom i Panom,
Wspólnotom Parafialnym, Kołom i Ogniskom Misyjnym,
życzę, aby Wasze otwarte i życzliwe serca przynosiły w Wasz świat - niczym anielskie zastępy spod Betlejem – pokój ludziom dobrej woli i pamięć o Bożej obecności oraz napełnienie Duchem Świętym.

Niech świąteczny czas będzie impulsem nadziei i radości z rodzinnych spotkań i przyjacielskich relacji.

Życzę abyście poczuli, że jesteście potrzebni innym
i w tym darze z siebie odnajdźcie własne szczęście.

Pokoju serca, błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności
winszuję w imieniu własnym, misjonarzy, jak i misyjnych wspólnot,
które są ubogacane dzięki Waszej modlitwie i wsparciu.

Błogosławionego świątecznego czasu Narodzenia Pańskiego!

ks. dr Grzegorz Wita
Wikariusz biskupi ds. misji archidiecezji katowickiej