PROJEKTY EDUKACYJNE 2017

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

Projekt AM 53: Dożywianie uczniów w Nabwalyi (Zambia).

Dzięki pomocy z programu "Aniołowie Misji" udało się zbudować parafialną szkołę społeczną i ją wyposażyć. Jesteśmy w trakcie budowy domów dla dzieci z odległych wiosek, które ze względu na dystans bardzo często nie przychodzą do szkoły w porze deszczowej. Pora deszczowa to nie tylko problem w pokonywaniu wielu kilometrów w deszczu i błocie oraz koryt tymczasowych rzek, ale często takie czas głodu. Kiedy żywności nie jest za dużo, a tak jest w czasie każdej pory deszczowej, dzieci są ostatnie w kolejce po posiłek w domu. Dając im zakwaterowanie w naszej małej wiosce dziecięcej, chcielibyśmy także zapewnić im przynajmniej jeden posiłek dziennie.

Po zakończeniu budowy domków będziemy mogli zakwa­terować 40-50 dzieci.

Odpowiedzialny: Ks. Waldemar Potrapeluk

Projekt AM 54: Posiłki i biurka dla oratorium w Calce (Peru)

Calca leży na wysokości 2950 m.n.p.m. Temperatury wahaja się od -3 do +25 C.

Podopieczni to chłopcy w wieku 12-24 lat, pochodzący z terenów wiejskich regionu Cuzco, w których brak dostępu do podstawowego nauczania nie pozwala na ich rozwój. Rodzice przywożą swoje dzieci do Calci, po­zostawiając je w wynajmowanych pokojach, bez odpowiedzialnej osoby i bez odpowiednich środków do życia. Wielu z nich jest wykorzystywana do ciężkiej pracy, zaniedbując w ten sposób obowiązek szkolny. Nasz dom jest odpowiedzią na bieżące potrzeby miejscowej młodzieży i dzieci.

Projekt ma na celu dofinansowanie codziennej, niezbędnej racji pełnowartościowej diety składającej się z: I i II śniadania, pod­wieczorku i kolacji. Odżywianie w Andach to ważki temat, gdyż z powodów finansowych codzienna dieta ogranicza się do węglo­wodanów (ziemniaki, bataty, banany, makaron, kukurydza, ryż) oraz płynów (kawa, chicha, płatki owsiane). Nie jest wzbogacana witaminami, proteinami, tłuszczami czy nabiałem.

Ponadto, potrzebna jeszcze pomoc przy zakupie nowych biurek dla naszych podopiecznych Wielu z nich nigdy nie miało własnego biurka oraz warunków pozwalających na naukę w domu. Możliwe jest, by popołudniami zajęcia pozaszkolne odbywały się w naszym domu pod okiem nauczycieli i wolontariuszy przygotowanych do podnoszenia kwa­lifikacji szkolnych chłopców.

Odpowiedzialna: Magdalena Tlatlik

Projekt AM 55: Stypendia edukacyjne dla podopiecznych Wioski Miłosierdzia w Musomie (Tanzania)

W Polsce nikt nawet nie pomyśli, że dziecko może nie chodzić do szkoły. W Tanzanii jest inaczej Tutaj dobra szkoła jest dla wybrańców, a czasem i zwykła bywa poza zasięgiem Problemem jest też poziom nauczania w szkołach publicznych. Coraz więcej rodziców przekonuje się, że edukacja jest szansą na zmianę sytuacji, nawet całej rodziny. Często ciężko pracują, aby przynajmniej jedno dziecko mogło skończyć dobrą szkołę, dzięki czemu, później będzie mogło pomóc całej rodzinie. Cóż mają w tej sytuacji począć dzieci, które nie mają rodziców lub ich rodzice są chorzy czy bardzo ubodzy? Próbuję pomóc jak tytko potrafię. W ten spo­sób. udaje się czasem zatrzymać ów zaklęty krąg i uchronić moich podopiecznych od popadnięcia w gangi czy też wylądowania na ulicy. W gromadce dzieci, które udało się ostatnio ulokować w dobrych szkołach znaleźli się:

1. Samuel Marwa, który w tym roku chodzi do 4 klasy podstawowe i będzie zdawał egzamin rządowy, by móc kontynuować naukę w piątej klasie. Mama Samuela jest dotknięta psychiczną chorobą. Z tego względu Samuel wiele wycierpiał zanim trafił do naszej Wioski Miłosierdzia, którą prowadzi siostra Rut Ciesielska. W tamtejszym przedszkolu odznaczał się dużymi zdolnościami do nauki. Stąd zrodziła się myśl, aby pomóc mu w edukacji. Zamiast do publicznej szkoły, której ukończenie nie dawałoby mu żadnej szansy kontynuacji edukacji, udało się umieścić go w dobrej, lecz płatnej szkole. Wszystko wskazuje na to, że dzięki tej pomocy Samuel może wyrosnąć na zdolnego i porządnego człowieka.

2. Juliana Joseph, która uczęszcza do tej samej szkoły co Samuel. Jest w drugiej klasie. Juliana tak naprawdę nie ma nikogo. Gdy miała 2 latka, matka zostawiła ją pod drzwiami kościoła.

3. Fredrick Stanislavus uczęszcza w Sirari do 1 klasy podstawowej. Wiele już przeszedł w swoim niedługim życiu: jako niemowlak tułał się ze swoja opóźnioną w rozwoju mamą po ulicach Mwanzy. Dzięki dobrym ludziom trafili oboje do naszej wspólnoty. W podstawowej szkole państwowej, każdego dnia wracał ze szkoły bez zeszytów i z płaczem. Okazało się, że zeszyty i ołówki, które miały mu służyć na zajęciach rozdawał tym, którzy tego nie mieli. Doszło do tego, że nauczycielka wyrzu­ciła go z lekcji. Postanowiliśmy więc zmienić szkołę, aby podtrzymać w nim dobro i usunąć lęk przed szkołą.

Są jeszcze dwie nasze podopieczne, starsze już dziewczyny, które kontynuują edukację w szkole pielęgniarskiej i katechetycz­nej. Ufam całym sercem, że znajdą się osoby, które pomogą nam budować przyszłość tych dzieci.

Pozyskane środki będą niczym wiatr w żagle ich zdolności i marzeń.

Odpowiedzialny: Ks. Edward Gorczaty