Spotkanie o młodzieżowych wolontariatach misyjnych
środa, 12 kwietnia 2017 22:13

Czy misje są też dla młodych?

Spotkanie młodzieżowych wolontariatów misyjnych

21 kwietnia godz. 17.00

Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice

Program:

17.00     Powitanie (ks. dr Grzegorz Wita, Wikariusz biskupi ds. misji archidiecezji katowickiej)

17.10     Czym jest wolontariat misyjny? (ks. prof. Jan Górski, WTL UŚ),

17.30     Kondycja młodzieżowego wolontariatu misyjnego w Polsce (panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Salwatoriańskiego Wolontariatu Misyjnego Salvator z Trzebini, Salezjańskiego Wolontariatu Młodzi Światu z Krakowa, Komboniańskiego Wolontariatu Misyjnego Tucum z Krakowa, Werbistowskiego Wolontariatu Misyjnego Apollos z Nysy, Oblackiego Wolontariatu Misyjnego Niniwa z Kokotka).

18.30     Dyskusja otwarta

Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy i prezentacja dokonań poszczególnych wolontariatów.

Wszystkich młodych zainteresowanymi misjami serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Katedra Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej WTL UŚ, Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej, Sekcja misjologiczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz młodzieżowe wolontariaty misyjne.