Świąteczne życzenia
czwartek, 24 grudnia 2015 09:49

 

MB z Sydney

Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się!

Oto zwiastuję wam radość wielką (...), dziś narodził się wam Zbawiciel.

/Łk  2, 10/

Obecność aniołów pośród tej szczególnej nocy i ich orędzie, zapoczątkowało radość z objawienia i odkrycia, że Bóg stał się Emmanuelem – Bogiem z nami. Od tej pory, człowiek nie musi się lękać swej samotności, grzeszności i nieporadności. Doświadczył, jak ważnym jest dla samego Stwórcy, skoro dziś dla niego narodził się On jako Brat i Zbawiciel każdego człowieka.

Wszystkim Wielebnym Siostrom, Czcigodnym Księżom, Szanownym Paniom i Panom, Wspólnotom Parafialnym, Kołom i Ogniskom Misyjnym, życzę, aby Wasze otwarte i życzliwe serca przynosiły w Wasz świat – niczym anielskie zastępy spod Betlejem – pokój ludziom dobrej woli i pamięć o Bożej obecności oraz zaproszeniu do życia wiecznego.

Niech świąteczny czas i świętowanie dadzą świeży impuls nadziei i doświadczenie radości z rodzinnych spotkań i przyjacielskich relacji. Życzę, abyście poczuli, że jesteście potrzebni innym i w tym darze z siebie odnajdźcie własne szczęście. Pokoju serca, błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności winszuję w imieniu własnym, misjonarzy, jak i misyjnych wspólnot, które są ubogacane dzięki Waszej modlitwie i wsparciu.

Dobrego świątecznego czasu Narodzenia Pańskiego!

ks. dr Grzegorz Wita

Wikariusz biskupi ds. misji archidiecezji katowickiej