Podsumowanie programu "Aniołowie Misji"
środa, 01 kwietnia 2015 22:37

(stan na 5 marca 2015 r.)

Przypomnijmy – „Aniołowie Misji”, to autorski program długofalowej pomocy misjonarzom archidiecezji katowickiej. Polega na towarzyszeniu - przez osoby indywidualne lub grupy w ciągu 12 miesięcy swoją modlitwą oraz comiesięcznymi wpłatami – wybranym wspólnotom misyjnym, w których posługują śląscy misjonarze. Pozyskiwane środki przeznaczane są na realizację projektów (ewangelizacyjnych, sakralnych,  edukacyjnych i rozwojowych) pilotowanych przez poszczególnych misjonarzy. Patronowie, zwani „Aniołami Misji”, otrzymują regularne sprawozdania z etapów realizacji wybranych przedsięwzięć. Propozycje projektów prezentowane są co roku w formie kalendarza misyjnego.

Trwa II edycja programu. Dynamiczny rozwój akcji jest wynikiem większego zaangażowania się misjonarzy oraz rosnącej liczby środowisk życzliwych misjom. W roku 2015 propozycja wspierania misji poszerzyła się o kolejnych 17 projektów. Systematyczne wsparcie okazywane przez Aniołów Misji niesie pewność naszym braciom i siostrom, że mogą liczyć na pomoc nie tylko „od święta”. Niejednokrotnie Aniołowie Misji, jak pokazują owoce I edycji programu, wspierają wybrane inicjatywy także po zakończeniu zadeklarowanego czasu. Jest to wynikiem powstawania swoistej więzi między pomagającymi a wspomaganymi podczas trwania akcji. Nie bez znaczenia jest także ciągły kontakt z misjonarzami oraz wspólnotami, do których zostali posłani. Obserwowanie efektów nie tyle pomocy, co współpracy między Aniołami Misji a misjonarzami poprzez listy i relacje spływające z całego świata, wzbudza silną świadomość tego, iż gdzieś daleko zawsze są ludzie, którym warto pomagać, a pomoc im okazywana jest zgodnie z nauczaniem Chrystusa, pomocą Jemu Samemu. „Aniołowie Misji” wywołują również zauważalną aktywizację ludzi dobrej woli, którzy często poprzez ten program odnajdują „swoje miejsce” w Kościele.

Tak, na temat swojego zaangażowania w konkretne projekty napisała pani Jadwiga – „Anioł Misji”: Pomaganie innym sprawia, że choć trochę czujemy się lepsi. Mnie też było miło, gdy w trudnych chwilach mogłam pomyśleć, że jakaś młoda dziewczyna w Zambii mogła uczestniczyć w kursie krawieckim, tak trochę dzięki mojej pomocy (…) Jestem pełna podziwu dla młodych misjonarzy księży i świeckich, którzy z dala od własnych rodzin, w bardzo trudnych warunkach pomagają potrzebującym, żyjąc w warunkach, które trudno nam  - wiecznie narzekającym - sobie wyobrazić.

Obecnie liczba aktywnych wspólnot i osób zaangażowanych w program „Aniołowie Misji” wynosi 198. Tak, jak w pierwszej edycji, tak i obecnie wśród projektów można wyróżnić:

- związane ściśle z ewangelizacją np. warsztaty o rodzinie, pomysłu ks. Zenona Boneckiego, mające na celu wspieranie tradycyjnej kultury zambijskiej, czy rekolekcje dla służby liturgicznej w Mołdawii,

- działania sakralne – budowa kościoła w Kazachstanie czy kaplic w Zambii i w Mołdawii,

- akcje rozwojowe jak modernizacja domu rekolekcyjnego Fides et Ratio w Szczucińsku (Kazachstan) pod patronatem ks. Rafała Lara lub budowa wodociągu dla parafii w Mpanshyi (Zambia) realizowana przez ks. Michała Matysika,

- projekty edukacyjne np. stypendia dla peruwiańskiej młodzieży (odpowiedzialna Magdalena Tlatlik), czy wyposażenie szkoły parafialnej w Nabwalyi (Zambia), za który odpowiada ks. Waldemar Potrapeluk.

Wspierając, którykolwiek z projektów dowolną kwotą, mamy pewność wykorzystania naszych darów w najlepszy z możliwych sposobów, a owoce tej pomocy są codziennie pomnażane w skali często przerastającej oczekiwania. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w anielski program!

Zestawienie dotychczas zebranych i przekazanych na misje środków (stan na 5 marca 2015 r.):

 

Nazwa projektu:

Suma (zł)

1. Pomoc dla katechistów

20 802

2. Wsparcie organizacji rekolekcji dla Służby Liturgicznej w Mołdawii

2 100

3. Wspomożenie rekolekcji Domowego Kościoła w Kazachstanie

1 990

4. Budowa kościoła w Szczucińsku (Kazachstan)

11 045

5. Wyposażenie kaplic w Zambii

4 480

6. Urządzenie kościoła w Ungheni (Mołdawia)

749

7. Intencje mszalne dla śląskich misjonarzy

6 955

8. Szkoła w Cachi Cachi (Peru)

14 820

9. Szkoła w Jisse (Peru)

12 150

10. Warsztaty krawieckie w Nabwalyi (Zambia)

6 612

11. Warsztaty murarskie w Nabwalyi (Zambia)

6 460

12. Stypendia dla studentów w Peru

3 935

13.Modernizacja domu w Szucińsku (Kazachstan)

1 190

14. Rekolekcje dla kazachskich rodzin (Kazachstan)

590

15. Fundusz misyjny ŚDM Kraków 2016

1 090

16. Warsztaty o rodzinie (Zambia)

3 210

17. Budowa centrum młodzieżowego (Zambia)

7 647

18. Intencje i ofiary mszalne

880

19 Budowa kaplicy w Sculeni (Mołdawia)

800

20. Rekolekcje dla służby liturgicznej (Mołdawia)

350

21. Budowa kaplicy w Namaludu Turn Pike (Zambia)

380

22. Budowa parafii i kaplicy w Likumbi (Zambia)

2 610

23. Wodociąg dla parafii w Mpanshyi (Zambia)

13 620

24. Zakup samochodu dla parafii w Masansie (Zambia)

2 163

25. Wyposażenie domu dla niepełnosprawnych w Gulu (Uganda)

5 040

26. Pomoc dla mieszkańców oratorium w Lares (Peru)

3 130

27. Stypendia edukacyjne dla peruwiańskiej młodzieży (Peru)

990

28. Dofinansowanie posiłków dla przedszkolaków z Apetolim (Uganda)

6 860

29. Wyposażenie parafialnej szkoły społecznej w Nabwalyi (Zambia)

2 670

SUMA:

143 155 zł

Oprócz wymienionych projektów, istnieje jeszcze jeden tzw. „ogólny”, czyli AM 00, który wspiera spore grono Aniołów. Wpłynęło na niego łącznie 19 933 zł. Pieniądze te przeznaczane są na koszty administracyjne programu i dzielone wśród misjonarzy według potrzeby.

W sumie do Wielkiej Nocy 2015 r., w ramach programu „Aniołowie Misji” przekazano misjonarzom naszej archidiecezji 145 194 zł.

Barbara i Rafał Troccy