Wielkanocne życzenia
środa, 01 kwietnia 2015 22:11

 

Zmartywchwstanie„Z jakże wielką radością głoszę wam: Chrystus zmartwychwstał!

Chciałbym, aby ta wieść dotarła do każdego domu, do każdej rodziny,

zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do szpitali, do więzień...
Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc,

bo właśnie w nich Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę:

Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła!

Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie! Miłosierdzie Boże zawsze zwycięża!”

Orędzie papieża Franciszka na Wielkanoc roku 2013.


„Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! (...) Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (...) A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei” (Mt 28, 5-8). Misja powierzona Kościołowi, każdemu z nas, nabiera nowej mocy w ujawnieniu prawdy o pustym grobie. Odkrycie to, usuwa lęk, rodzi radość i nadaje sens naszym staraniom o dobro. Ktoś musi światu powiedzieć, że jest dla niego nadzieja! Że pokój jest w zasięgu ręki. To nasze zadanie! Idźmy więc szybko ogłaszać, że Zmartwychwstałego można spotkać w naszych „Galileach”, czyli codzienności, miejscach pracy, nauki, spotkań i życia rodzinnego. Zwycięski Książę Pokoju już udał się tam przed nami i nas wypatruje.

Wszystkim Wielebnym Siostrom, Czcigodnym Księżom, Szanownym Paniom i Panom, Wspólnotom Parafialnym, Kołom i Ogniskom Misyjnym, życzę nowego dynamizmu i radości w paschalnym biegu od pustego grobu do świata z wielkanocną ewangelią. Niech radość Ewangelii będzie źródłem misyjnego zapału! Niech pewność zwycięstwa Chrystusa nad naszymi słabościami, grzechem i śmiercią będzie pokrzepieniem w rozlicznych zmaganiach o ożywienie ducha misyjnego w naszych parafiach i wspólnotach.

Blask Zmartwychwstałego niech rozjaśni nasze ciemności i zmartwienia. Niech nadaje sens naszej przeszłości i naszemu tu i teraz, niech wytycza szlaki przyszłości. Kursujmy wciąż pomiędzy pustym grobem a uczniami Pana. Nawracajmy się wciąż i na nowo do Żyjącego i Miłosiernego Pana, który pojednał nas ze sobą. Wierzmy Jego Ewangelii, którą przekazuje nam Jego Kościół. Korzystajmy z owoców zmartwychwstania – sakramentów. A będziemy mieli życie. Bo tak Bóg umiłował świat... Aż tak!

Radosnego Alleluja!

Ks. dr Grzegorz Wita

Wikariusz biskupi ds. misji archidiecezji katowickiej