III Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca
czwartek, 16 października 2014 21:54

W sobotę 18 października, zapraszamy członków i sympatyków misji do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca. Spotkanie rozpocznie się nabożeństwem o godz. 11:00 w Katedrze Chrystusa Króla, a o godz. 12:00 rozpocznie się msza św.

Różaniec to doskonała droga do uświęcenia i zbawienia człowieka. Modlitwa ta według objawień Maryjnych, to ratunek dla świata i człowieka, zagrożonego herezjami, złem, bezbożnością, wojną.

Wielką wartość Różańca jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata dostrzegła Paulina Jaricot, która założyła dzieło uniwersalnej pomocy misjom, czyli Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Czyniąc z Różańca narzędzie współpracy misyjnej w 1826 roku jako zaplecze modlitewne tego Dzieła utworzyła wspólnotę Żywego Różańca. Organizacja ta składała się z „piętnastek”, czyli grup piętnastoosobowych – róż Żywego Różańca”. Każda z tych osób zobowiązana była do codziennego odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca i do rozważenia otrzymanej tajemnicy, wybieranej losowo każdego miesiąca. „Piętnastki” założone przez Paulinę mnożą się szybko i Żywy Różaniec prócz Europy obejmuje także Amerykę, Azję. W 1862 r. w samej tylko Francji istniało 150 tys. „piętnastek”, skupiających ok. trzech milionów osób. Oficjalnie zaaprobował tę wspólnotę papież Grzegorz XVI i dziś Żywy Różaniec stał się modlitwą popularną i praktykowaną na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji, tam  zatem, gdzie jest Żywy Różaniec nie może zabraknąć modlitwy za misje.