ANIOŁOWIE MISJI 2015

Drodzy Przyjaciele Misji!

Po raz drugi wydawany jest kalendarz prezentujący propozycje pomocy misjonarzom archidiecezji katowickiej w ramach programu „Aniołowie Misji”. Do kontynuacji zachęciło mnie Wasze ujmujące przyjęcie pierwszej edycji tego pomysłu. Także sami misjonarze, którzy otrzymali „anielską” pomoc pytali, czy mogą znowu przygotować projekty. To pokazuje, że są oni przekonani o coraz większym wsparciu ze strony Kościoła na Śląsku, który posłał ich na misje. A skoro posłał, to pamięta i troszczy się o „swoich”.

 

Jaka jest idea programu „Aniołowie Misji”? Chodzi o zbudowanie relacji, opartych na wierze, pomiędzy osobami indywidualnymi lub wspólnotami – którym bliska jest troska o ewangelizację świata, a misjonarzami – realizującymi to zadanie w naszym imieniu. Misjonarze przedstawiają konkretne zadania, które podejmują w swoich parafiach i proszą o pomoc w ich wykonaniu. Każdy z Czytelników kalendarza może wybrać jeden (lub więcej) projekt, w intencji którego będzie się modlił przez 12 miesięcy oraz przekazywał co miesiąc zadeklarowaną kwotę. W odpowiedzi na przesłaną deklarację (załączoną na końcu kalendarza) będą wysyłane relacje z realizacji projektu. Oczywiście można także jednorazowo zasilić wybrany projekt bez przesyłania deklaracji. W intencji wszystkich Aniołów Misji ofiarowana jest co miesiąc Msza święta.

Patronowanie wybranemu misjonarzowi oraz śledzenie jego dokonań sprawia, że misje stają się sprawą bliską i wciągającą. A doświadczenie misjonarza i jego praca na rzecz lokalnej społeczności gwarantują, że środki, nawet niewielkie, są dobrze wykorzystane.

Do końca czerwca 2014 roku 184 osoby i wspólnoty włączyły się w I edycję programu „Aniołów Misji”. W ramach 12 projektów przekazano misjonarzom 71.915,- zł.

W obecnej edycji 2014-2015 przedstawiam propozycję wsparcia kolejnych 18 projektów, podzielonych na grupy:

I.  Ewangelizacyjne:

AM 13 – Modernizacja domu rekolekcyjnego Fides et Ratio w Szucińsku (Kazachstan)

AM 14 – Rekolekcje dla kazachskich rodzin prowadzone przez Domowy Kościół archidiecezji katowickiej (Kazachstan)

AM 15 – Fundusz Misyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

AM 16 – Warsztaty o rodzinie (Zambia)

AM 17 – Budowa Centrum Młodzieżowego św. Jana Bosko (Zambia)

II.  Sakralne:

AM 18 – Intencje i ofiary mszalne dla kapłanów misjonarzy

AM 19 – Budowa kaplicy w Sculeni (Mołdawia)

AM 20 – Rekolekcje dla Służby Liturgicznej (Mołdawia)

AM 21 – Budowa kaplicy w Namalundu Turn Pike (Zambia)

AM 22 – Budowa parafii i kaplicy w Likumbi (Zambia)

III.  Rozwojowe:

AM 23 – Wodociąg dla parafii w Mpanshyi (Zambia)

AM 24 – Zakup samochodu dla parafii w Masansie (Zambia)

AM 25 – Wyposażenie domu dla niepełnosprawnych dzieci w Gulu (Uganda)

IV.  Edukacyjne:

AM 26 – Pomoc medyczna i żywnościowa dla mieszkańców oratorium św. Jana Bosko w Lares (Peru)

AM 27 – Stypendia edukacyjne dla peruwiańskiej młodzieży

AM 28 – Dofinansowanie posiłków dla przedszkolaków z Apeitolim (Uganda)

AM 29 – Wyposażenie parafialnej szkoły społecznej w Nabwalyi (Zambia)

Koordynatorem programu jest Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej, za które jestem odpowiedzialny. Już teraz serdecznie dziękuję za wszelką pomoc okazywaną misjom!

Zapraszam do podejmowania anielskiej misji!

Wpłaty proszę przekazywać na rachunek:

 

Archidiecezja Katowicka ul. Jordana 39, 40-043 Katowice

Getin Noble Bank SA nr rachunku: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010

Z dopiskiem w tytule wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego
Projekt  AM xx

(xx – oznacza numer wybranego projektu)

 

ks. dr Grzegorz Wita

wikariusz biskupi ds. misji archidiecezji katowickiej


do pobrania:  deklaracja AM 2015  deklaracja