ZADANIA EDUKACYJNE 2014

Zadania te polegają na wspieraniu szkół podstawowych w Peru - szkoły w Cachi Cachi i w Jisse. Obie te szkoły nie otrzymują żdnej pomocy z zewnątrz i są bardzo zaniedbane. Do szkoły w Jisse uczęszcza 30-35 uczniów. E szkole pracuje dyrektor oraz dwóch nauczycieli. Natomiast szkoła w Cachi Cachi jest bez prądu. Uczą się tam dzieci w wieku 6-13 lat. O wszystko dba pani dyrektor, która więcej uwagi poświęca młodszym dzieciom, a praca starszych to przede wszystkim przepisywanie notatek.
Pozyskane środki skierowane będą na zakup ubrań dla dzieci, materiałów edukacyjnych i drugiego śniadania:

  • pomoc dla szkoły w Cachi Cachi (Peru) AM8 odpowiedzialna Magdalena TLATLIK
  • pomoc dla szkoły w Jisse (Peru) AM9 odpowiedzialna Magdalena TLATLIK