ANIOŁOWIE MISJI 2014

 

Drodzy Przyjaciele Misji!

Serdecznie zapraszam do zapoznania się i włączenia  w program pomocy misjom pt. ANIOŁOWIE MISJI. Jest to próba długofalowej, przewidywalnej i powszechnej pomocy misjonarzom archidiecezji katowickiej oraz wspólnotom, do których zostali posłani. Całość tworzy 12 mini projektów, za którymi stoją odpowiedzialni za nie konkretni misjonarze. Aniołem Misji może zostać każdy (indywidualnie lub grupowo), kto zdecyduje się wybrać jeden (lub więcej) projekt. Będzie przez dwanaście miesięcy otaczać go swą modlitwą i wpłacać co miesiąc zadeklarowaną kwotę. Zainteresowani mogą wysłać swe zgłoszenie (zawierające adres korespondencyjny oraz wybrany projekt) na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W odpowiedzi nadesłany będzie opis wybranego projektu i dane potrzebne do dokonywania przelewów (przydzielony zostanie indywidualny numer identyfikacji wpłat). Co jakiś czas Anioł Misji będzie otrzymywał informację o stanie realizacji wybranego projektu.

 

Wpłaty (najlepiej stałym zleceniem) można przekazywać na rachunek:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Getin Noble Bank SA nr rachunku 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
Z dopiskiem w tytule wpłaty: darowizna na cele statutowe Kościoła AM x/y
(x – oznacza przyznany numer kolejnej osoby wspierającej dany projekt, y – to numer projektu)

Istnieje możliwość rozliczenia darowizny w ramach przyszłorocznego zeznania podatkowego.

Oczywiście można tez dokonać jednorazowej wpłaty na wybrany projekt!

Bieżąca edycja programu obejmuje projekty realizowane w okresie 2013-2014. Cykl programu wyznaczany jest przez Kongresy Misyjne Archidiecezji Katowickiej odbywające się w okresie wielkanocnym (kwiecień-maj). Stąd prośba o podjęcie decyzji do tego czasu, gdyż na kongresie 24 maja 2014 roku zostanie zaprezentowana nowa odsłona programu i kolejne projekty.

Dobrze byłoby, aby idea ANIOŁOWIE MISJI stała się regularną formą pomocy śląskim misjonarzom okazywaną przez wspólnoty, ruchy katolickie i indywidualne osoby archidiecezji katowickiej i ich sympatyków. Wydaje się, że taki sposób pomagania wydobywa wiele dobra z aktywności misyjnej i mogą na niej skorzystać zarówno pomagający jak i wspierani.

Osobiste zaangażowanie Aniołów, znajomość misjonarza, jego rozeznanie sytuacji i praca na rzecz lokalnej społeczności, a także informowanie o postępach w realizacji projektów stanowią gwarancję, że pomoc będzie dobrze wykorzystana i nieanonimowa. W ten sposób rozwijana jest też powszechna świadomość odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji. A ruchy katolickie i wspólnoty kościelne otrzymują możliwość realizacji swego charyzmatu w Kościele powszechnym.

Każdy projekt ma swój charakter: ewangelizacyjny, sakralny, edukacyjny czy rozwojowy. Tym wymiarom przyznane zostało pierwszeństwo, aby podkreślić ewangelizacyjny, a nie tylko humanitarny wymiar pomocy misjom.

Na program ANIOŁOWIE  MISJI składają się określone zadania, za którymi stoją odpowiedzialni za ich realizację konkretni misjonarze. Pomoc polega na wyborze jednego z zadań, otoczenie go swą modlitwą oraz wspieranie comiesięczną, zadeklarowaną wpłatą przez okres 12 miesięcy.

Aktualnie, zgłoszone przez naszych misjonarzy i przyjęte na lata 2013-2014 do programu zadania, są podzielone wstępnie na cztery grupy:

I.    Ewangelizacyjne:

- pomoc dla katechistów (Pismo Święte, katechizmy) w Masansa (Zambia)
- wsparcie organizacji rekolekcji dla Służby Liturgicznej w Mołdawii
- pomoc w organizacji rekolekcji Domowego Kościoła w Kazachstanie

II.   Sakralne:

- budowa kościoła w Szczucińsku (Kazachstan)
- wyposażenie kaplic w Zambii
- urządzenie kościoła w Ungheni (Mołdawia)
- intencje i stypendia mszalne dla kapłanów misjonarzy z archidiecezji katowickiej

III.  Edukacyjne:

- patronat nad szkołą w Cachi Cachi (Peru)
- opieka nad uczniami ze szkoły w Jisse (Peru)

IV.  Rozwojowe:

- kursy krawieckie w Nabwalya (Zambia)
- warsztaty murarskie w Nabwalya (Zambia)
- stypendia dla studentów w Peru

Organizatorem programu jest Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej, za które jestem odpowiedzialny. Serdecznie więc zachęcam do włączenia się w program! Odkryj w sobie Anioła...

ks. dr Grzegorz Wita, delegat biskupi ds. misji archidiecezji katowickiej

do pobrania:         informacja:  ,                   deklaracja: