PROJEKTY  i  AKCJE


PROJEKT 2013 Zakup samochodów
dla misjonarzy w Zambii i Peru
OPIS Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej wraz z MIVA Austria oraz z MIVA Polska sfinansuje zakup samochodów dla potrzeb misjonarzy pracujących w Zambii i Peru.
Środki pochodzić będą z Akcji: Głosimy Jezusa ukrzyżowanego jak również z datków zbieranych w trakcie II Kongresu, XI Rajdu oraz wpłat dokonywanych na konto bankowe.
FINANSE potrzeba: ok. 40 tys. PLN
stan:
REALIZACJA w trakcie
AKCJA Głosimy Jezusa ukrzyżowanego
OPIS W parafiach naszej archidiecezji można nabywać krzyże z drewna oliwnego, wykonane przez chrześcijan w Betlejem.
Pozyskane fundusze przeznaczone będą na dofinansowanie tegorocznego projektu: Zakupu samochodów dla misjonarzy w Zambii i Peru.
Akcja realizowana jest w czasie Wielkiego Postu i przedłużona będzie na okres Wielkanocny.