NIEDZIELA MISYJNA 2016

W tym roku, 23 października, już po raz 90, Kościół Katolicki, obchodzi Światową Niedziele Misyjną, przypominając o odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wszystkich jego członków.

Kościół jest wspólnotą światową, łącząc ok. 1,3 miliarda wiernych zamieszkujących wszystkie kontynenty ziemi. Poprzez modlitwę i zbierane ofiary, każdy człowiek dobrej woli, może w tym dniu włączyć się w dzieło głoszenia wiary.

W roku 2015 wierni w Polsce przekazali ponad 1 mln dolarów na wsparcie Kościoła misyjnego. obecnie w 97 krajach świata pracuje ponad 2000 misjonarzy z Polski. Najwięcej zaangażowanych jest w duszpasterstwie jako kapłani, udzielając sakramentów i katechizując. Coraz większa grupa świeckich, angażuje się do pomocy najbiedniejszym, podejmując posługę w szpitalach, szkołach i przytułkach, prowadzonych przy stacjach misyjnych.

Ojciec Święty Franciszek, jak co roku skierował do wiernych swoje wezwanie duszpasterskie: http://www.misje.pl/aktualnosci/wydarzenia/25287/oredzie-na-swiatowy-dzien-misyjny